The Naked – Alternative Art Guide

Kunstenaarsinitiatief The Naked lanceerde onlangs een nieuwe gids met meer dan duizend artist-run spaces wereldwijd: www.alternativeartguide.com. Het is het grootste online overzicht van onafhankelijke presentatieruimtes of kunstenaarsinitiatieven. Alternative Art Guide biedt meer zichtbaarheid en toegankelijkheid aan deze experimentele en alternatieve kunstruimtes. De interactieve kaart maakt het gemakkelijk uit te zoeken wat er op verschillende plekken in de wereld gebeurt en bij een bezoek aan een vreemde stad ‘de binnenkant van de kunstgemeenschappen te zien’.

Daarnaast biedt Alternative Art Guide inzicht in de lokale omstandigheden voor de presentatie van hedendaagse kunst door middel van een collectie van artikelen, die werden ingestuurd door kunstinitiatieven en curatoren. De artikelen werpen vragen op over lokale posities ten opzichte van globalisering en toont de wijze waarop verschillende kunstpraktijken over de gehele wereld vorm krijgen. Ook biedt de gids een onafhankelijk overzicht van de hedendaagse kunstwereld door de creatie van een Instagramfeed via #artworldtoday, waaraan iedereen kan bijdragen.

The Naked ontving van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Kunstinitiatieven voor de verdere ontwikkeling van deze gids. De organisatie is oorspronkelijk begonnen met de productie van een online platform met als doel het in kaart brengen van de globale status van beeldende kunst vandaag de dag, beleefd vanuit lokaal perspectief. De bijdrage werd toegekend voor verdere professionalisering van de gids. De website werd vernieuwd, zodat deze kon groeien van een weergave van informatie naar een actief platform dat initiatieven met elkaar in contact kan brengen. Daarnaast wil de organisatie het bestaande netwerk vergroten en verdiepen, bijvoorbeeld voor het verzamelen van meer artikelen. Ook wordt de bijdrage ingezet voor promotie van de website en scouting van samenwerkingsinitiatieven in het buitenland.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd