Toegekende bijdragen praktijkverdieping

Diana Scherer, Harvest, 2015. Diana Scherer, Harvest, 2015.

Onlangs is aan tien kunstenaars en bemiddelaars een Bijdrage Vrije Praktijkverdieping toegekend. De Bijdrage Vrije Praktijkverdieping is bestemd voor de bevorderingen van artistieke ontwikkeling en/of cultureel ondernemerschap. De bijdrage kan aangevraagd worden voor artistiek onderzoek of een andere vorm van praktijkverdieping, voor een leerperiode bij een bedrijf of voor een project of werkperiode in een gastatelier in binnen- of buitenland, behalve als deze wordt aangeboden in het Gast- en Buitenlandateliersprogramma van het Mondriaan Fonds.

De kunstenaars en bemiddelaars die deze bijdrage kregen zijn: Itamar Gilboa, Sarah Grothus, Susanna Inglada, Ad de Jong, Bas Ketelaars, Lizzy van Leeuwen, Imara Limon, Michiel Morel, Laurens Otto en Diana Scherer.

Zo ontving Michiel Morel een bijdrage voor zijn onderzoek naar beeldend kunstenaar Bob Bonies en Bas Ketelaars voor een werkperiode bij Nida Art Colony/Vilnius Academy of Arts. Diana Scherer kreeg deze voor een experimenteer- en onderzoeksperiode bij de Radboud Universiteit Nijmegen en Lizzy van Leeuwen voor onderzoek voor haar biografie van Indra Kamadjojo.

Timmy van Zoelen ontving een Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context om Nathaniel Mellors te assisteren bij de totstandkoming van het werk waarmee hij Finland vertegenwoordigt bij de Biënnale van Venetië in 2017. Deze bijdrage is bestemd voor veelbelovende kunstenaars en bemiddelaars, zowel voor startend als bewezen talent, die een stage of leerplek willen volgen bij een gerenommeerde kunstenaar of culturele instelling in het buitenland.

Rieke Vos interviewde op verzoek van het Mondriaan Fonds Jasper Hagenaar en Hinde Haest over hun ervaringen met de Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context.