Toegekende bijdragen praktijkverdieping

Onlangs is aan tien kunstenaars en bemiddelaars een Bijdrage Vrije Praktijkverdieping toegekend. De Bijdrage Vrije Praktijkverdieping is bestemd voor de bevorderingen van artistieke ontwikkeling en/of cultureel ondernemerschap. De bijdrage kan aangevraagd worden voor artistiek onderzoek of een andere vorm van praktijkverdieping, voor een leerperiode bij een bedrijf of voor een project of werkperiode in een … Meer lezen over Toegekende bijdragen praktijkverdieping