Toekenningen Bijdrage Beschermd Cultuurgoed

Mariabeeld met collier, historische foto, datering onbekend Mariabeeld met collier, historische foto, datering onbekend

De Bijdrage Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en verzamelingen die als beschermd geregistreerd zijn (in het Register zoals bedoeld in de Erfgoedwet). De bijdrage kan worden gebruikt voor alles wat verband houdt met de zorg voor en het behoud van dit cultureel erfgoed. De bijdrage werd door het Mondriaan Fonds toegekend voor drie projecten:

De Sint Petrus’ Banden Kerk in Venray, werd begin 14e eeuw gebouwd tegen een voorganger uit de 13e eeuw. Zij herbergt een grote rijkdom aan kerkschatten, waaronder twaalf apostelbeelden die als beschermd geregistreerd zijn in het Register (voorheen de Wet tot Behoud van Cultuurbezit). De beelden zijn gerestaureerd door de Stichting Restauratie Atelier Limburg, de baldakijnen en consoles (karakteristieke inrichtingselementen die de beelden beschermden tegen neerdalend stof en afstoffen) zijn tijdens bombardementen in de tweede wereldoorlog verloren gegaan. De stapsgewijze restauratie wordt daarom voltooid met een stevige verankering en ‘authentieke’ consoles en naam- en informatieborden.

De R.K. Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Maastricht ontving een bijdrage voor de restauratie van het schilderij ‘Droom van Jacob’. De restauratie had een grote urgentie vanwege de staat van het schilderij en heeft een positief effect op het behoud en de zichtbaarheid. Het werk is te zien in de entreeruimte van de schatkamer waarin het prominent hangt.

De R.K. Parochie van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum ontving van een bijdrage voor de restauratie van een ex-voto collier behorende bij het Mariabeeld van Renkum. Het collier dateert uit de vroege zeventiende eeuw en heeft een belangrijke religieuze en cultuurhistorische waarde. Het collier verkeerde in een slechte staat en was niet toonbaar voor publiek. Het juweel werd hersteld naar zijn oorspronkelijke verschijningsvorm op basis van historische foto’s. Het Mariabeeld en het collier worden na de restauratie worden getoond in de kerk, in een beschermde omgeving die recht doet aan de religieuze betekenis van het Mariabeeld. Het glas is geplaatst in een beschermde glazen koepel en metalen raamwerk, dat aan de boven- en onderkant en achterzijde afgesloten en bekleed is met fluweel. De kerkgangers, pelgrims en andere bezoekers hebben daardoor en door de aangebrachte verlichting goed zicht op het Mariabeeld en het bijbehorende collier.

tot stand gekomen met:

gerelateerd