Toekenningen Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen

Original diary of Anne Frank on display, © Anne Frank House / Photo: Cris Toala Olivares Original diary of Anne Frank on display, © Anne Frank House / Photo: Cris Toala Olivares

Vijf instellingen ontvangen een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen. Deze bijdrage is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed, of voor programma’s die hun inhoudelijk profiel aanscherpen. De instellingen die deze bijdrage ontvangen zijn: Anne Frank Huis, Nationaal Archief, Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam Museum en Allard Pierson Museum.

Anne Frank Huis – Behoud en Presentatie Geschriften van Anne Frank
Het Anne Frank Huis zal een nieuwe dagboekzaal inrichten die het mogelijk maakt de geschriften van Anne Frank tentoon te stellen onder de juiste condities. Er zullen drie vitrines worden opgesteld worden waarin de documenten permanent en veilig worden getoond in een nieuwe beveiligde en geklimatiseerde zaal, waar 1,3 miljoen museumbezoekers per jaar ze kunnen zien. Het project maakt onderdeel uit van een bredere vernieuwing van het Anne Frank Huis.

Nationaal Archief – Tentoonstelling voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Het Nationaal Archief organiseert een nieuw onderwijsprogramma met democratie en burgerschap als rode draad. Het programma zal bestaan uit: een vaste onderwijstentoonstelling, een bronnenbox, interactieve videoconferences en de presentatie van topstukken uit het archief. De bronnenbox bestaat uit een selectie van archiefstukken, kaarten en foto’s op de website, die een gevarieerd aanbod bevat van tijdvakken en onderwerpen die in de vaste presentatie aan bod komen.

Stadsarchief Amsterdam – Alle Amsterdamse Akten
Stadsarchief Amsterdam – Crowd leert computer lezen
Stadsarchief Amsterdam start met een project in het verlengde van hun programma ‘Alle Amsterdamse Akten’, waarin notariële akten worden geïndexeerd en zo toegankelijk en vindbaar worden gemaakt. Dit volgende project is gericht op het doorzoekbaar en leesbaar maken van de teksten in deze akten. Er wordt een nieuw programma ontwikkeld om de computer transcripties van handgeschreven teksten uit de 17e tot 19e eeuw te leren maken en computervertalingen te ontwikkelen om onderzoekers te helpen bij het interpreteren van de oude Nederlandse teksten. Doel van het project is ook de kennis over HTR-techniek verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor de Nederlandse erfgoedwereld.

Amsterdam Museum – Wereldstad
Het Amsterdam Museum ontwikkelt een nieuwe presentatie waarin Amsterdam in het perspectief van de wereld wordt geplaatst. De presentatie zal minimaal vijf jaar toegankelijk blijven op de begane grond van het museum. Er komt een Stadslab dat Amsterdamse scholen nieuwe mogelijkheden biedt om leerlingen zich in hun eigen stad te laten verdiepen. In deze educatieve werkruimte doen leerlingen onderzoek naar hun stad en buurt, waarbij ze het historische verhaal van hun stad horen en terugzien in de museale opstelling.

Foto: Amsterdam Museum, Fred Ernst

Allard Pierson Museum – Allard Pierson Live & Van Nijl tot Amstel
Het Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties zullen vanaf 2018 verdergaan onder de naam Allard Pierson. Zij ontvangen een bijdrage voor een herinrichting met twee presentaties: Allard Pierson Live & Van Nijl tot Amstel. De herinrichting heeft drie uitgangspunten: duurzame digitale content, dynamisch erfgoed en flexibiliteit gericht op een snelle wisseling van voorwerpen en nieuwe media naar aanleiding van de actualiteit.