Toekenningen Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen

Oude Kerk
NEMO. Foto: DigiDaan
Synagoge Coevorden. Foto: Boudewijn Benting
Museum van Loon

Onlangs zijn negen aanvragen voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen toegekend. Deze bijdrage is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en/of hun inhoudelijk profiel aanscherpen. De instellingen die deze bijdrage ontvangen zijn: Museum van Loon, Science Center NEMO, Synagoge Coevorden, Van Abbemuseum, Oude Kerk, Arcam (Architectuur Centrum Amsterdam), Geo Fort, LIMA en Allard Pierson Museum.

Museum van Loon – Open Huis
Museum van Loon verbeeldt in Open Huis de werking van een 19e eeuws grachtenhuis. Zij besteedt hierbij zowel aandacht aan de hoofdbewoners (upstairs) als de staf (downstairs), waarbij op een goede manier speciale aandacht is voor gezinnen en bezoekers met een beperking. Verder heeft het museum vergaande ambities met educatie en sluit het aan bij de huidige tendens van herwaardering van het ambacht en het levend houden van vakmanschap, door bij te dragen aan de ontwikkeling ervan en dit naar het heden te trekken.

Science Center NEMO – Elementa
NEMO gaat met Elementa – de herinrichting van de derde verdieping van het museum – een volgende fase van ontwikkeling in. In Elementa worden bezoekers uitgedaagd om het mysterie van het heelal te ontrafelen. Het is een tentoonstelling waarin nieuwsgierigheid centraal staat: nieuwsgierigheid van de bezoeker én de nieuwsgierigheid van de mens die het heelal al eeuwen probeert te doorgronden. NEMO wil bestaande formules vernieuwen en verbeteren, erfgoed uit de collecties van collega-musea Boerhaave, Vrolik en Naturalis integreren, en met gebruikmaking van nieuwe technologieën de bezoeker extra informeren. NEMO wil hiermee onder meer de bezoekersbeleving te verbeteren, samenhang creëren en een link leggen met de actualiteit.

Synagoge Coevorden – Het verhaal van het Joodse leven in Drenthe
De Stichting Synagoge Coevorden wil het complex van synagoge en rabbiwoning in Coevorden inrichten als plek waar een bezoeker het Joodse leven in Drenthe, en aangrenzend Duitsland, kan ervaren en beleven. Het complex wordt ingericht met meubels en voorwerpen die laten zien hoe dit leven eruit zag. De expositie vertelt het verhaal van het Joodse leven op verschillende manieren en met verschillende media en technieken (tekst en beeld, audio en video, VR en AR). Verder wordt er een activiteitenprogramma georganiseerd, variërend van lezingen en rondleidingen tot discussies en ontmoetingen, te beginnen met de grote herdenking van de grootschalige deportatie op 2 oktober 1942.

Van Abbemuseum – Decolonise / Demodernise
Decolonise / Demodernise is een driejarig programma waarin dekolonisatie en demodernisatie centraal staan. Dit wordt op verschillende wijzen belicht: vanuit een artistieke invalshoek, met een conferentie over benaderingen vanuit de kunstgeschiedenis, door beurzen aan te bieden en samenwerkingen op te zoeken met discussiegroepen (waarin ook het denken over archieven en het categoriseren van collecties wordt geadresseerd), door alle resultaten van het onderzoek te verzamelen en verwerken in een publicatie. Er wordt onder meer samengewerkt met de kunstenaars Rasheed Rasheed, Patricia Kaersenhout, Alessandro Petti en Sandi Hilal.

Oude Kerk – herinrichting
Een bijdrage voor de laatste fase van de herinrichting van de Oude Kerk in Amsterdam. De kerk herbergt talrijke aspecten uit de vaderlandse geschiedenis die niet eenvoudig via de architectuur of collectie zijn af te lezen. Dit herinrichtingsplan moet de bezoeker handvatten bieden om het monument en de collectie beter te begrijpen, en zo de geschiedenis te kunnen koppelen aan de dag van vandaag. Dat wordt op een aansprekende manier gedaan door met vele (interculturele) doelgroepen te spreken, maar ook door samen te werken met een aantal kunstenaars en verschillende erfgoedinstellingen om nu onzichtbare collecties in een relevante context zichtbaar te maken.

Arcam – De Stad als Collectie
Architectuur Centrum Amsterdam (Arcam) formuleert met De Stad als Collectie een nieuwe visie op erfgoed die zal uitmonden in de inrichting van een permanente expositie – Watermaquette van Amsterdam en interactieve Stadsmaquette – en inhoudelijk samenhangende activiteiten gedurende meerdere jaren. De nieuw in te richten (semi)permanente expositie en de nieuwe publieksprogrammering moet leiden tot inspirerende interactie met de bezoeker, met als doel de betrokkenheid met de stad en haar architectonische en monumentaal erfgoed te vergroten.

Geo Fort – Small People / Big Data
Geofort gaat een herinrichting uitvoeren van een vaste expositie rondom het fenomeen Big Data, die onderdeel zal uitmaken van de GeoExperience. Het museum wil bezoekers inspireren na te denken welke rol ze willen innemen ten aanzien van Big Data. Ook de keerzijde – de constante verzameling van bezoekers’ (geanonimiseerde) data – wordt in deze tentoonstelling voelbaar gemaakt. In vier samenhangende tentoonstellingsonderdelen wordt de bezoeker meegenomen in de wereld van Big Data.

LIMA – Cultural Matter
Met het programma Cultural Matter biedt LIMA een platform voor de internationale discussie rond de betekenis van digitale kunst én zicht op alles wat digitale kunst tot belangrijk onderdeel van de beeldende kunst maakt. Er worden tentoonstellingen georganiseerd met kunstwerken die samen een beeld bieden van de verschillende manieren waarop de materiële realisatie van digitaal werk een duurzaam thema is geworden in de beeldende kunst. Rond de tentoonstellingen worden vertoningen voor een breed publiek gehouden, discussies met kunstenaars en experts georganiseerd en een reeks publicaties voortgebracht.

Allard Pierson Museum – MuseumCamp
Het Allard Pierson Museum wil experiment, reflectie en evaluatie op het gebied van museale innovatie binnen en buiten de museummuren stimuleren en faciliteren. Het museum richt daartoe een nieuw platform op: MuseumCamp. Het museum en de partners Waag Society en NEMO willen deze werkwijze verder vormgeven en een plek geven in het erfgoedveld. MuseumCamp is een 3-daags evenement waarin makers vanuit verschillende achtergrond een museale uitdaging proberen op te lossen en daarbij onderzoek doen naar manieren waarop je in een museum verhalen kunt vertellen en objecten met vernieuwende manier van presenteren voor het voetlicht kunt brengen, met de bezoeker als uitgangspunt.