Toekenningen Bijdrage Publicaties

Jan van Duijnhoven, Celebration of Light, Museum de Pont, 2019. Jan van Duijnhoven, Celebration of Light, Museum de Pont, 2019.

De afgelopen tijd werden aan vijftien projecten een Bijdrage Publicaties toegekend. Vier van de publicaties verschijnen in eigen beheer, de overige publicaties bij verschillende uitgevers. De bijdrage is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland. Tweemaal per jaar kan de bijdrage worden aangevraagd. De eerstkomende deadline is 16 september 2019. Een aantal toekenningen worden hieronder uitgelicht.

Jan van Duijnhoven – Celebration of Light
Jan van Duijnhoven ontvangt een bijdrage voor Celebration of Light – works 2010-2019, een overzichtspublicatie van zijn meest recente werk, ter gelegenheid van zijn presentatie in Museum De Pont (t/m 16 juni). Met bijdragen van Hendrik Driessen, Jan Bor, Rudi Fuchs en Rick Vercauteren. De publicatie verscheen in eigen beheer voor €30,-.

Henk Wildschut – Rooted
Henk Wildschut ontvangt een bijdrage voor Rooted. Het boek richt zich op de planten en tuinen die vluchtelingen in verschillende vluchtelingkampen onderhielden. De vormgeving is verzorgd door vaste vormgever Robin Uleman. De publicatie is eind juni in eigen beheer uitgebracht in een oplage van 750 exemplaren voor €39,-.

Henk Wildschut, Rooted, 2019.

Henk Wildschut, Rooted, 2019.

Florette Dijkstra – Rumoer
Florette Dijkstra ontvangt een bijdrage voor de publicatie Rumoer. In het boek zijn zestig verhalen over het begin van de kunst verzameld. De verhalende vorm komt voort uit de lezingen die Dijkstra bij kunstacademies en kunstinstellingen geeft. Aan bod komen onder meer: Homerus, Gertrude Stein, Rosalind Krauss, Roland Barthes, Robert Musil, Susan Sontag en vele anderen. Het boek verschijnt in oktober bij Uitgeverij IJzer.

Jap Sam Books – Repairing Earthquake Project (Nishiko)
Uitgeverij Jap Sam Books ontvangt een bijdrage voor Repairing Earthquake Project 2011-2019 – Nishiko. De publicatie gaat over Nishiko’s langlopende project over de ontwikkelingen na de rampzalige aardbeving en tsunami in Japan in 2011. Kunsthistoricus Philip Peters zal de publicatie inleiden en er zullen teksten van curator Yuu Takehive (JP) en kunsthistoricus Dyveke Rood (NL) naast elkaar worden gelegd. Het boek verschijnt in het Engels en Japans voor €30,-.

Nishiko, Repairing Earthquake Project, object #2011_35, 2012.

Nishiko, Repairing Earthquake Project, object #2011_35, 2012.

Thomas Kuijpers – Hoarder Order
Thomas Kuijpers ontvangt een bijdrage voor Hoarder Order, waarin het tot nu toe gemaakte werk van de kunstenaar wordt verzameld. De publicatie zal deels bestaande teksten bevatten, en deels wordt aan verschillende mensen dezelfde opdracht gegeven: aan tekstschrijvers wordt gevraagd om een biografie van Thomas te schrijven en aan scenarioschrijvers om een scène te schrijven bij een van zijn kunstwerken. Hoarder Order verschijnt in deze herfst of winter bij Fw:Books.

Thomas Kuijpers, First Year (AKA The Trump Show), 2017, Installatie Ruimtekoers Festival, Arnhem, 2017.

Thomas Kuijpers, First Year (AKA The Trump Show), 2017, Installatie Ruimtekoers Festival, Arnhem, 2017.

tot stand gekomen met:

gerelateerd