Toekenningen bijdragen voor mobiel erfgoed

Stichting Hippomobiel Erfgoed

Onlangs zijn vier projecten gehonoreerd met een Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed. Het gaat hier om objecten die ook geregistreerd staan bij het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Verder is een Bijdrage Mobiel Erfgoed toegekend aan een project dat mobiel erfgoed wil presenteren en professionaliseren.

Restaureren van mobiel erfgoed:

Museumstoomtram Hoorn – Medemblik
Museumstoomtram Hoorn – Medemblik ontvangt een bijdrage voor de restauratie van Personenrijtuig NS BC 455. Bij de restauratie wordt speciale aandacht besteed aan verduurzaming en toekomstbestendigheid, zodat het rijtuig kan blijven rijden, en aan kennisoverdracht tijdens de restauratie en zichtbaarheid. Het rijtuig zal worden gerestaureerd conform de door Fedecrail opgestelde richtlijn voor de restauratie van historische railvoertuigen: ‘Charter van Riga’.

Veluwse Stoomtreinmaatschappij
Voor de restauratie van het bagagerijtuig D6087 ‘Stalen D’ uit 1933, ontvangt de Veluwse Stroomtreinmaatschappij (VSM) een restauratiebijdrage. Het stalen rijtuig is in 1933 in opdracht van de NS door fabrikant Allan in Rotterdam gebouwd en moest de oude houten bagagewagens vervangen.
Na een stilstand van meer dan 30 jaar wil de VSM dit rijtuig restaureren op de eigen spoorlijn en door Nederland te laten rijden. VSM wil door het inzetten van dit rijtuig het publiek tonen hoe het bagagevervoer vroeger in zijn werk ging. De restauratie zal in eigen beheer plaatsvinden.

Zeeuwse Klipper Avontuur
Stichting Zeeuwse Klipper ‘Avontuur’ ontvangt een bijdrage voor de restauratie van de Zeeuwse Klipper ‘Avontuur’: een voormalig zeilend vrachtschip uit 1940. Het schip is oorspronkelijk gebouwd om vooral basalt en andere dijk versterkingsmaterialen naar Zeeland te brengen ten behoeve van de dijken in de Zeeuwse Delta. Omdat het schip ook op de Rijn moest kunnen varen werd het uitgevoerd als tweemastklipper.

Stichting Stoomsleepboot Noordzee
De Stichting Stoomsleepboot ontvangt een bijdrage voor de restauratie van de ‘Noordzee’, de grootste en stoomsleepboot die op kolen gestookt wordt. Het varen met stoomsleepboten waarvan de stoomketel nog op kolen werkt komt nauwelijks meer voor. Omdat de stoomketel van de ‘Noordzee’ in 2016 is afgekeurd, kan het schip niet meer uitvaren. Het restauratieplan omvat het herstellen van de stoomketel zodat het schip weer op zee kan varen. Ook zal het schip publiek toegankelijk zijn in de Museumhaven in Den Helder. Daarnaast is men van plan het schip te gebruiken voor nautische evenementen of ludieke gebeurtenissen, zoals de jaarlijkse Sinterklaasintocht.

Presenteren van mobiel erfgoed:

Stichting Hippomobiel Erfgoed

Stichting Hippomobiel Erfgoed
De Stichting Hippomobiel Erfgoed wil het hippomobiel erfgoed zo breed mogelijk en op een professionele wijze onder de aandacht te brengen. Met een haalbaarheidsonderzoek wil de stichting een duurzaam plan ontwikkelen voor een landelijke samenwerking tussen diverse erfgoedinstellingen op het gebied van hippomobiel erfgoed. Het onderzoek richt zich op de uitgangspunten: presentatie en educatie, ambacht en restauratie, samenwerking, kennis en communicatie.