Toekenningen bijdragen voor mobiel erfgoed

De jachtbreak bij Kasteel de Haar in de oorspronkelijke staat, maart 2019 De jachtbreak bij Kasteel de Haar in de oorspronkelijke staat, maart 2019

Onlangs zijn twee projecten gehonoreerd met een Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed en drie projecten met een Bijdrage Mobiel Erfgoed.

Restaureren van mobiel erfgoed:

Kasteel de Haar – Restauratie 19e eeuwse rijtuigen
Kasteel de Haar Utrecht ontvangt een bijdrage voor de restauratie van drie rijtuigen (ca. 1880-1900). De staat van onderhoud van de 13 rijtuigen uit de collectie van Museum Nienoord varieert van slecht tot redelijk. De rijtuigen werden in 2006 door Museum Nienoord aangekocht met behulp van een bijdrage Incidentele Aankopen van het fonds, en ze gaan nu over in langdurig bruikleen door Kasteel de Haar. Ze verbleven in een depot, wat ervoor zorgde dat bezoekers niet goed beseften welke rol rijtuigen op een buitenplaats vervulden. In maart 2019 is de restauratie van de ‘jachtbreak’ al gerealiseerd, waarvan het proces is na te lezen op deze blog. De jachtbreak is vanaf nu in de stallen van het kasteel te zien. Aansluitend zullen de Grand Duc, de Calèche à la d’Aumont en de Napoléon Phaeton worden gerestaureerd, de drie rijtuigen waarvoor het kasteel een Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed ontvangt.

Stichting Noorduyn Foundation – Restauratie Noorduyn Norseman C64a
Stichting Noorduyn Foundation ontvangt een bijdrage voor de restauratie van de Noorduyn Norseman C64a, een transportvliegtuig uit 1943 dat ontworpen en gebouwd is in Canada door Nederlander Bob Noorduyn. De stichting beoogt het vliegtuig in een luchtwaardige staat te laten zien aan het Europese publiek (tijdens airshows) en het Nederlands publiek (tijdens activiteiten van de stichting of van het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep). Het vliegtuig zal binnen 2 jaar luchtwaardig gerestaureerd worden naar de oorspronkelijke staat, volgens tekeningen en onderhoudshandboeken van de fabrikant.

Presenteren van mobiel erfgoed:

Binnenmuseum Aviodrome

Binnenmuseum Aviodrome

Stichting Collectie Aviodrome – 100 jaar luchtvaartgeschiedenis
Aviodrome ontvangt een bijdrage voor een gemoderniseerde herinrichting in 2019. Dit behelst een deels interactieve expositie over de 100-jarige luchtvaartgeschiedenis. Met de herinrichting wil Aviodrome het museum in zijn geheel herpositioneren als ‘het luchtvaartmuseum’. Dit wil het bereiken door de nieuwe expositie onder andere beter af te stemmen op een jongere doelgroep.

Federatie Varend Erfgoed Nederland – Register varend Erfgoed Nederland 2.0
De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) beheert het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN). Daarin zijn de gegevens over het Nederlands Varend Erfgoed opgenomen. Het RVEN geeft een zo volledig mogelijk beeld van de technische en cultuurhistorische ontwikkelingen van de Nederlandse historische scheepvaart en scheepsbouw. Het FVEN ontvangt een bijdrage Mobiel Erfgoed voor het vernieuwen van het register om het gebruikersvriendelijker te laten functioneren: RVEN 2.0.

Beugsloep MD10 Johanna Hendrika

Beugsloep MD10 Johanna Hendrika

Stichting Behoud Beugsloep MD10 Johanna Hendrika – Publieksbereik Restauratie MD10
De Stichting Behoud Beugsloep MD10 ‘Johanna Hendrika’ ontvangt een bijdrage om de restauratie van de laatst overgebleven beugsloep op de helling van de Menheerse Werf in Middelharnis optimaal bereikbaar en zichtbaar te laten zijn voor het publiek.