Toekenningen bijdragen voor mobiel erfgoed

Botter BU 65 Botter BU 65

In oktober presenteerde het Mondriaan Fonds een nieuwe bijdrage voor restauratie en verduurzaming van mobiel erfgoed. Minister Van Engelshoven stelde hiervoor een extra budget van 1 miljoen euro beschikbaar. Onlangs zijn de eerste twee projecten gehonoreerd. Ook biedt het Mondriaan Fonds een bijdrage voor het presenteren van mobiel erfgoed, ook op dat terrein werden recent twee aanvragen toegekend.

Restaureren van mobiel erfgoed:

Stichting tot Behoud van Spakenburger Botters ontvangt een bijdrage om de botter BU 65 te restaureren. De geschiedenis van de BU 65 is onlosmakelijk verbonden met de zeilvisserij op de voormalige Zuiderzee. Daarom is het waardevol dat de Stichting tot Behoud van Spakenburger Botters zich inzet voor de restauratie en het behoud van deze specifieke botter met als vaste ligplaats de museumhaven van Spakenburg. Het schip is geregistreerd in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Stichting Nationaal Smalspoor zal de smalsporige tramlocomotief ZE 607 restaureren. Daarna zal deze in rijdende toestand getoond worden in het Museum Stoomtrein Katwijk Leiden en worden ingezet voor hun treindienst. De locomotief is na haar buitendienststelling in 1956 ongewijzigd gebleven. Die toestand zal bij de restauratie behouden blijven. Met het restaureren en het laten rijden van deze locomotief wil de stichting het object tonen in een situatie waarin het vroeger dienst deed, om zo het verhaal te vertellen van het belang van de plattelandstoomtram in het begin van de 20e eeuw.

Presenteren van mobiel erfgoed:

De Stichting DDA Classic Airlines ontvangt een bijdrage om een Aircraft Operating Certificate aan te vragen. De luchtvaartsector is streng gereglementeerd, wat vliegen met historische vliegtuigen ingewikkeld maakt. De historische luchtvaart kan niet bestaan zonder inkomsten van betalende passagiers, maar enkel met een certificaat is commercieel vliegen mogelijk. De Stichting DDA kan met deze bijdrage het traject bewandelen om een Aircraft Operating Certificate te krijgen. Het is voor de sector als geheel belangrijk omdat zo kan worden geïnventariseerd wat er allemaal nodig is om zo’n certificaat te verkrijgen. De opgedane kennis moet worden gedeeld met ander historische luchtvaartorganisaties.

Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) ontvangt een bijdrage het Mobiele Erfgoed Congres te organiseren en om expertmeeting over duurzaamheid te realiseren. Daarmee kan het MEC kan bewijzen dat zij er voor de hele mobiele erfgoedsector is.