Toekenningen meerjarenprogramma’s erfgoedinstellingen

De Cuser Collectie in het Purmerends Museum De Cuser Collectie in het Purmerends Museum

Het Mondriaan Fonds heeft aan achttien instellingen een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea- en andere Erfgoedinstellingen toegekend. Doel van de bijdrage is deze instellingen te stimuleren beeldende kunst en cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken.

Wereldmuseum Rotterdam – Het Reispaleis 3.0
Het Reispaleis 3.0 wordt de nieuwe (semi-)permanente tentoonstelling waar kinderen aan de hand van tien personages de diverse leven van inwoners van Rotterdam leren kennen. In tien werelden ontmoeten zij de buren en leren ze hun achtergronden en dilemma’s kennen aan de hand van verhalen, collectie en activiteiten. Met de tentoonstelling wil het museum een bijdrage leveren aan het voorbereiden van de nieuwe generatie op het samenleven in een diverse samenleving.

Purmerends Museum – Cuser Collectie
Het Purmerends Museum zal een presentatie opstellen voor het tonen van de Cuser Collectie, een particuliere verzameling sieraardewerk uit de Purmerendse plateelbakkerij. De waarde van deze Purmerendse collectie is groot voor het Purmerends Museum en de lokale bevolking.

Stadsmuseum Harderwijk – Herinrichting Stadsgeschiedenis Harderwijk
Het Stadsmuseum Harderwijk zal een herinrichting realiseren rond het concept ‘Pension Harderwijk’, dat uitgaat van een sterke verbinding met de stad. De rol van een museum in de stad is veel meer dan een bewaarplaats en een toonzaal. Het museum wil het hart van Harderwijk zijn, waar verleden en heden samenkomen en waar bezoekers kunnen zien hoe het verleden de huidige moderne stad Harderwijk heeft gevormd. Met de nieuwe presentatie wil het museum de beleving van de stad intensiveren. Het museum en verschillende locaties in Harderwijk zijn het decor van een vertelling waar Harderwijkers en bezoekers een rol in spelen.

NEMO Science Museum. Foto: DigiDaan

NEMO Science Museum – Humania
Humania is het sluitstuk van de gefaseerde vernieuwing van NEMO Science Museum die in 2015 is gestart. Na drie verdiepingen waarin de mens de wereld van de wetenschap verkent, volgt op de vierde verdieping Humania een interactieve belevenis waarin de bezoeker ontdekt wie hij zelf is. Humania richt zich primair op families met kinderen vanaf 12 jaar. Blikvanger is een groot kunstwerk van Florentijn Hofman dat de mens verbeeldt. In permanente tentoonstelling kan de mens vanuit verschillende perspectieven worden bekeken: wie je was, wie je bent en wie je wilt zijn. In de Ontdekruimte kunnen bezoekers met elkaar in gesprek gaan over belangrijke uitdagingen van onze tijd en worden ze geconfronteerd met dilemma’s.

Museum Dorestad met een herinrichting
Museum Dorestad toont de geschiedenis van Dorestad aan de hand van voorwerpen die in Wijk bij Duurstede zijn opgegraven. Het museum verhuist naar een nieuw pand en vraagt aan voor de herinrichting van de expositieruimtes. Inwoners en middelbare scholieren worden op een bijzondere manier betrokken door hen een tentoonstelling in te laten richten over een geschiedenisonderwerp. De plannen getuigen van een zelfbewuste organisatie die weet wat zij wil, daarbij lokale partijen betrekt, draagvlak creëert bij de bewoners van Wijk bij Duurstede en de organisatie en bedrijfsvoering aan de nieuwe plannen aanpast.

Van Gogh Heritage Foundation – Realisatie Van Gogh Heritage Centres
Samen met Van Gogh-experts ontwikkelde de Van Gogh Heritage Foundation een strategie om het gebouwde en landschappelijke erfgoed van de schilder door te geven aan huidige en toekomstige generaties. Daarvoor wordt in de Van Gogh-dorpen Zundert, Etten-Leur en Nuenen elk een ‘Van Gogh Heritage Centre’ gerealiseerd. Deze worden ingericht met dynamische exposities die, aan de hand van de locatie en het omringende erfgoed, het verhaal vertellen van de zich ontwikkelende kunstenaar. De opstellingen zijn gebaseerd op oorspronkelijke bronnen, zoals de brieven van Van Gogh. n de elkaar aanvullende Heritage Centres treedt het publiek in voetsporen van Vincent van Gogh, vanuit de plekken waar hij echt leefde.

Museumpark Archeon met de restauratie van de Zwammerdamschepen
Museumpark Archeon is een openluchtmuseum in Alphen aan den Rijn dat Nederland tijdens de prehistorie, Romeinse tijd en de middeleeuwen laat zien. Het programma bestaat uit de restauratie van de Zwammerdamschepen die deel uitmaken van de Rijks Maritieme Erfgoed Collectie met de ambitie dat deze in het toekomstige Nationaal Romeins Scheepvaart Museum gepresenteerd zullen worden. Het Archeon wordt gezien als de juiste plek om de schepen te tonen omdat ze in deze omgeving zijn gevonden. Verschillende partijen werken samen om de schepen terug te brengen naar de plek van ontdekking, de iconische schepen te restaureren en dit erfgoed te tonen aan een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek. Bij het restauratieproces worden maatschappelijke groeperingen betrokken en het project biedt jongeren en anderen werkervaringsplekken.

Bunkercel in Kamp Vugt. Foto: Marc Bolsius

Bunkercel in Kamp Vugt. Foto: Marc Bolsius

Stichting Nationaal Monument Kamp Vught – NM Kamp Vught: klaar voor een nieuwe tijd
Kamp Vught zal de vaste presentatie vernieuwen rond thema’s als daderschap, omstanderschap en moreel bewustzijn. Ook zal de presentatie aanhaken bij hedendaagse maatschappelijke trends en gebruikmaken van meer actuele technische mogelijkheden, zoals vernieuwende audiovisuele middelen. Ook andere thema’s die de verbinding maken tussen verleden en actualiteit worden aan de orde worden gesteld, zoals de wijze waarop de Tweede Wereldoorlog voortleeft in de hoofden en het handelen van eerste, tweede en volgende generaties. Het moment voor de realisatie hiervan vormt de naderende herdenking van 75 jaar bevrijding.

Het Thermenmuseum met een haalbaarheidsonderzoek
Het Thermenmuseum vertelt het verhaal van Romeins Heerlen en Romeins Zuid-Limburg. Het museum wil met een haalbaarheidsonderzoek scenario’s voor de toekomstige positionering van het museum onderzoeken en uitwerken. Het museum zoekt daarbij naar het vergroten van het publieksbereik en het verbeteren van de beleefbaarheid van het bijzondere Romeinse verleden van de stad Heerlen en haar regio, het Romeinse villalandschap van Zuid-Limburg.

Van Abbemuseum – Can you feel it
Het programma ‘Can you feel it? van het Van Abbemuseum is gecentreerd rond het lichaam: de zintuiglijke en tastbare ervaringen van de bezoekers. Onderdeel van het programma zijn uitvoeringen, tentoonstellingen, een onderzoeksprogramma en de ontwikkeling van een Corpo-Literacy Glossary, voortbouwend op de eerder gerealiseerde Queer Glossary. In 2020 wordt er een grootschalige tentoonstelling georganiseerd ‘Yael Davids: Bodies of Work’ met werken van Yael Davids, Lina Bo Bardi, Stanley Brown, El Lissitzky, Lee Lozano, Hilma af Klint, Adrian Piper en Cecilia Vicuna.

ArcheoHotspots met een doorontwikkeling ter versterking van de landelijke spreiding
ArcheoHotspots maakt archeologie voor iedereen tastbaar en toegankelijk. In 2014 ging de eerste Hotspot van start in het Allard Pierson Museum. Inmiddels zijn op verschillende plekken in het land ArcheoHotspots van start gegaan. De derde fase betreft een doorontwikkeling van en reflectie op het nieuwe model van engagement, verdieping en blijvende afstemming met Nationale Archeologiedagen (NAD) en andere organisaties. Hierin wil het de landelijke spreiding versterken (Zeeland en Noord-Nederland), de verbinding versterken met de opleiding (Saxion) en andere spelers, zoals metaaldetector communities (via PAN en DDA).

Jachtluipaard in De Museumfabriek

Jachtluipaard in De Museumfabriek

De Museumfabriek – Wunderkammer
De Museumfabriek heeft plannen om een groot deel van het museum geleidelijk in te richten tot één grote Wunderkammer. In de Wunderkammer wil het laten zien hoe het weefgetouw van Jacquard eigenlijk de oudste computer is, hoe een robot van de Universiteit Twente een jachtluipaard in volle vaart imiteert en hoe de glasspons op de zeebodem het fijnste kant weeft. Op ruim 1.200 m2 worden circa 25 rariteitenkabinetten ingericht rond topstukken uit de collectie, waarin de samenhang der dingen wordt geïllustreerd door middel van verschillende associaties.

Oyfo, Kunst & Techniek – Projectplan nieuw museum
Techniekmuseum HEIM in Hengelo is in 1983 opgericht om het industriële erfgoed van de regio te presenteren en te behouden. Inmiddels is HEIM gefuseerd met centrum voor kunst & educatie Crea en Muziekschool Hengelo. Samen gaan de drie organisaties verder onder de naam ‘Oyfo – Kunst & Techniek’. Volgende stap is om de drie partijen onder te brengen in een monumentaal industriecomplex in Hengelo. Bij de herinrichting wil de organisatie de dynamiek en interactie die creatieve centra met zich meebrengen optimaal benutten en integreren met het museale aanbod.

Stichting Eusebius Arnhem – Verhalen uit de Eusebius
De Stichting Eusebius Arnhem (SEA) gaat op markante plaatsen in de kerk een vaste museale opstelling realiseren. De expositie ontsluit de historische betekenis van de Eusebiuskerk op een laagdrempelige manier voor zoveel mogelijk Arnhemmers en bezoekers van de stad. Onder de kerk liggen unieke restanten van de vroegste bewoningsgeschiedenis van Arnhem en er zijn vele verbanden met historische gebeurtenissen, waaronder de Slag om Arnhem in WOII waarin de kerk een historische rol vervulde. De opening wordt afgestemd op het 75e herdenkingsjaar van De Slag om Arnhem.

Gedekte Tafel met Pastei van Pieter Claesz. Collectie Frans Hals Museum

Gedekte Tafel met Pastei van Pieter Claesz. Collectie Frans Hals Museum

Frans Hals Museum – Haarlemse Helden. Andere meesters
Het Frans Hals Museum realiseert een meerjarige collectiepresentatie Haarlemse Helden waarmee het inhoudelijk profiel van het Frans Hals Museum wordt aangescherpt. Frans Hals wordt, als bekendste oude meester uit de collectie, gebruikt als toegangspoort naar de minder bekende meesters uit de collectie van het museum. Hun werken worden onder de aandacht gebracht in een duurzame en dynamische collectiepresentatie, die met een onderliggende verhaallijn maatschappelijk relevante thematieken aansnijdt.

Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus – De schatkamer van Horst
De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus zal werken aan een herinrichting van haar religieuze erfgoed. De expositie haakt in op de hernieuwde aandacht voor de nationale en regionale geschiedenis en toont het belang van de kerk in de samenleving tot ongeveer de tweede helft van de twintigste eeuw. Het herinrichtingsplan sluit aan bij de viering van het 800-jarig bestaan van de gemeente Horst aan de Maas in 2019.

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie – Nationaal Knooppunt Oral History
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie heeft samen met een Museum TwentseWelle het initiatief genomen om het Nationaal Knooppunt Oral History te initiëren. Het doel is, met behulp van de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt, mondelinge geschiedenis in al zijn facetten te bevorderen. Er wordt een portal ontwikkeld om bestaande en nieuwe collecties van persoonlijke verhalen en getuigenissen van inwoners van Nederland in al hun diversiteit, zichtbaar, toegankelijk en doorzoekbaar te maken. Met het initiatief worden ook samenwerking en kruisbestuiving tussen instellingen gestimuleerd. Het project wordt gedragen door diverse partnerorganisaties.

Lees hier meer over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea- en andere Erfgoedinstellingen.