Toekenningen meerjarenprogramma’s erfgoedinstellingen

Het Mondriaanhuis in Amstersfoort. Foto: Mondriaanhuis. Het Mondriaanhuis in Amstersfoort. Foto: Mondriaanhuis.

Het Mondriaan Fonds heeft aan negen instellingen een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea- en andere Erfgoedinstellingen toegekend. Doel van de bijdrage is deze instellingen te stimuleren beeldende kunst en cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken. De volgende deadline voor het aanvragen van deze bijdrage is 16 september.

De toekenningen zijn:

Science Center NEMO – Herinrichting en vernieuwing tweede verdieping: Technium
Science Center NEMO ontving bijdrage voor de realisering van hun vernieuwingsprogramma 2015-2020, in het bijzonder van tweede verdieping:  Technium. Bestaande succesformules van NEMO worden vernieuwd en verbeterd, erfgoed uit de collecties van Museum Boerhaave en Teylers Museum geïntegreerd, en met gebruikmaking van nieuwe technologieën bezoekers extra geïnformeerd. NEMO hoopt hiermee onder meer de bezoekersbeleving te verbeteren, samenhang te creëren, het tentoonstellingsgedeelte Wereld van Vormen en TechnoEvolutie te herschikken en uit te breiden en een nieuwe tentoonstelling te ontwikkelen.

Foto: Stichting Gispen Collectie

Stichting Gispencollectie – Haalbaarheidsonderzoek Gispen naar Van Nelle
Stichting Gispencollectie zal een permanente expositie van Gispenmeubilair in de Van Nellefabriek in Rotterdam opzetten. Samen met andere activiteiten vormt de expositie content voor de Van Nelle Experience. De stichting wil meubels, tekeningen, affiches, typografie, brochures, filmmateriaal, reclamefilmpjes, ontwikkelingen in meubelproductie en foto’s van de inrichting van Van Nelle in 1929 tonen. De expositie zal eindigen met een webcamverbinding naar Culemborg, waar Gispen is gevestigd, en vice versa als symbolische verbinding tussen verleden en heden.

Gemeentemuseum Helmond – Het Kasteel van Helmond
Museum Helmond ontwikkelt een nieuw kasteelconcept en nieuwe presentaties voor zijn twee locaties en drie collecties. Hoofddoel is museale toekomstbestendigheid. De collecties Mens en Werk en Moderne en Hedendaagse Kunst en wisseltentoonstellingen zullen vanaf 2016 in de Boscotondohal worden getoond. Het kasteelverhaal met de bijbehorende collectie zal een plaats krijgen in het kasteel (aangevuld met kunst en hedendaagse elementen). Het museum krijgt op deze wijze een beter profiel en het tentoonstellingsprogramma wordt efficiënter en meer kostenbesparend ingericht.

Watersnoodmuseum

Watersnoodmuseum –  Jeugdwatersnoodmuseum
Vanaf 2016 wil het Watersnoodmuseum inzetten op het promoten en op goede wijze gebruik maken van het Jeugdwatersnoodmuseum en educatief aanbod dat hierbij aansluit. Kinderen en jongeren komen op een laagdrempelige manier in aanraking met het verhaal van de watersnoodramp en de ontwikkelingen die daarna plaatsvonden. Het Watersnoodmuseum ontving een bijdrage voor het overkoepelend concept waarbinnen alle kinderactiviteiten van het Watersnoodmuseum worden geïntegreerd. Het gaat naast de fysieke inrichting van het Jeugdwatersnoodmuseum om de invulling van het museumbezoek, educatieve schoolprojecten, waterambassadeurschap, een jeugdboek, zomerkampen in het buitengebied en voorstellingen.

Stichting Normaal Amsterdams Peil – NAP nieuwe stijl
Stichting Normaal Amsterdams Peil exploiteert al twintig jaar een klein bezoekerscentrum en NAP-monument in het stadhuis van Amsterdam. Het biedt een educatieve rondleiding rondom het fysieke nulpunt van Nederland en de geschiedenis van het NAP. Stichting NAP wil een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de opzet van een nieuw concept voor een bezoekerscentrum om dit culturele erfgoed terug te brengen naar de Nederlanders. Centraal hierbij staat de strijd met het water en de oplossingen die Nederland aandraagt op het gebied van waterbeheersing en klimaatverandering.

Creative Court – Silent Perspectives 
Creative Court ontving een bijdrage voor een serie kunstprojecten getiteld Silent Perspectives. De projecten zijn: 1) een multimediale ervaring rondom stateloosheid; 2) een spel rond empathie en (zelf)reflectie; 3) een kijkje achter de onzichtbare hekken van de Haagse internationale zone; 4) een audiovisuele onderdompeling in de terrorist en de mensenrechtenverdediger. Bij alle projecten wordt samengewerkt met kunstenaars en relevante samenwerkingspartners.

Mondriaanhuis – Cradles of Abstract Art, herinrichting Mondriaanhuis
Het geboortehuis van Piet Mondriaan zal worden heringericht. Sinds de fusie in de stichting Amersfoort in C kent het Mondriaanhuis museale kerntaken als beheer, collectioneren, educatie en onderzoek. Het Mondriaanhuis heeft niet de beschikking over een grote collectie werken, maar kan zich met de herinrichting een aanvulling vormen op het bestaande aanbod Mondriaanerfgoed. De herinrichting zal gefaseerd worden uitgevoerd.  Deelnemende instellingen en organisaties zijn onder andere het Centraal Museum, Rijksmuseum, Gemeentemuseum, Villa Mondriaan en Dutch Design Week.

Frans Hals, Feestmaal van de officieren van de Cluveniersschutterij, 1627, Frans Hals Museum.

Frans Hals Museum –  Haalbaarheidsstudie Frans Hals Kenniscentrum
Het Frans Hals Museum voert een haalbaarheidsstudie uit naar het Frans Hals Kenniscentrum. In samenwerking met het RKD en diverse partners in binnen- en buitenland wordt vanaf zomer 2016, exact 350 jaar na het overlijden van Frans Hals, het Frans Hals Kenniscentrum ontwikkeld. Dat centrum heeft een tweevoudige missie: bestaand onderzoek naar Frans Hals bundelen en nieuw onderzoek stimuleren. Om het nieuwe museale onderdeel optimaal en efficiënt op te zetten, zal een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd met een  externe projectleider.

Museum De Cruquius – Schakels aan de ketting
Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius wil met het programma Schakels aan de ketting van ogenschijnlijk los van elkaar staande locaties, collecties, onderzoek, educatie, activiteiten en vrijwilligerswerk een samenhangende eenheid smeden. Die eenheid moet op termijn een ketting van presentatieplekken, tentoonstellingen en activiteiten opleveren die de geschiedenis en het heden van de Haarlemmermeer belichten.

Lees hier meer over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea- en andere Erfgoedinstellingen.