Toekenningen Meerjarenprogramma’s Musea en Erfgoedinstellingen

Beeld en Geluid Beeld en Geluid

Het Mondriaan Fonds heeft aan tien instellingen een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen toegekend. Doel van de bijdrage is de instellingen te stimuleren beeldende kunst en cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken. Zes van de toekenningen gaan naar musea die een herinrichting willen realiseren, een toekenning is voor een haalbaarheidsonderzoek en drie toekenningen betreffen archeologische projecten.

Belvédère Verhalenhuis Rotterdam – Dolf Henkes
In samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed biedt het Verhalenhuis Rotterdam een tentoonstellingsconcept om de collectie Dolf Henkes, die verborgen ligt in het depot in Rijswijk, zichtbaar te maken voor publiek. Het concept bestaat uit een serie met persoonlijke verhalen van Rotterdammers als vertrekpunt, telkens verbonden door werk van Henkes. De verhalen worden zichtbaar gemaakt op Rotterdam Katendrecht, een plek die voor de schilder zelf van betekenis is geweest. Het verhalenhuis wil in 2019-2020 minimaal vier nieuwe exposities organiseren, de samenwerking met conservatoren en collectiebeheerders intensiveren en de mogelijkheid onderzoeken om reizend te programmeren.

Verbouwingsplannen Verlaan & Bouwstra voor Museum het Dolhuys, 2018

Verbouwingsplannen Verlaan & Bouwstra voor Museum het Dolhuys, 2018

Dolhuys | museum van de geest – 700 jaar Museum het Dolhuys
De Haarlemse vestiging van het Dolhuys, Dolhuys | museum van de geest, viert in 2019 dat het gebouw 700 jaar bestaat. Dit geeft aanleiding tot een renovatie van het gebouw. Hierbij wil het museum een nieuwe herinrichting en inhoudelijke vernieuwing realiseren. De nieuwe presentatie wordt vormgegeven vanuit de collecties psychiatrie, literatuur, cultureel erfgoed en outsider art. Ook de geschiedenis van het gebouw (het voormalige Pest-, Dol-, en Leprooshuis in Haarlem) wordt geïntegreerd in het programma. De geest van de bezoeker staat centraal in het verhaal over 700 jaar interpretaties van zorg voor de geest. Nieuw hierbij is de toevoeging van objecten van hedendaagse kunstenaars. De presentatie opent naar verwachting in het voorjaar van 2020.

Natuurmuseum Brabant – Zoek het zelf uit!
Natuurmuseum Brabant heeft een vooraanstaande plek op het gebied van educatie binnen de natuur- en wetenschapsmusea. Het museum gaat een nieuw concept realiseren, dat jonge bezoekers aanspoort om op hun eigen interesse in de natuur te volgen, te verbreden en te verdiepen. Het startpunt is een permanente tweedelige ruimte bestaande uit een werkruimte en een objectenruimte (de schatkamer). Er wordt tegemoetgekomen aan de uiteenlopende behoeften van kinderen: sommigen hebben inspiratie nodig, anderen achtergrondkennis en weer anderen willen weten hoe een apparaat of gereedschap uit de werkruimte werkt. De kinderen worden begeleid via een digitaal hulpsysteem.

Folkingestraat Synagoge – Museale inrichting
Stichting Folkingestraat Synagoge wil in de synagoge een museale inrichting verwezenlijken, die vertelt over de Joodse geschiedenis van de stad en provincie Groningen. Met de inrichting wil de synagoge het verhaal over het Joodse leven in Groningen definitief bestendigen en doorgeven aan nieuwe generaties. Onderdeel hiervan is het Oral History Project, gestart in samenwerking met de Ehemalige Jüdische Schule in Leer (Duitsland). Joodse inwoners die na de oorlog zijn teruggekeerd, evenals hun tijdgenoten, kinderen en andere betrokkenen, worden hierin door opgeleide vrijwilligers geïnterviewd om hun verhalen vast te leggen. Het doel is om onbekende verhalen publiekstoegankelijk te maken en om een beter beeld krijgen van de migratiestromen van Joden in Groningen, Oost-Friesland en het grensgebied. De uitkomsten worden vastgelegd in schrift, op film en in een reizende expositie. Deze tentoonstelling zal onderdeel gaan uitmaken van de vaste opstelling in de Synagoge Groningen.

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid – Herinrichting ‘Verhalen delen’
De vaste presentatie van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) wordt geheel vernieuwd. De nieuwe opstelling vertrekt vanuit het besef dat iedereen een plek inneemt in de media. NIBG wil vertellen hoe de ontwikkeling in de mediageschiedenis tot stand kwam en wat de betekenis voor iedereen persoonlijk maakt. NIBG ontvangt de bijdrage voor het ontwerp, de productie en de realisatie van een van de vijf inhoudelijke thema’s van de nieuwe presentatie: ‘Verhalen delen’. Dit thema gaat onderverdeeld worden in drie secties: Vertelstructuren, Stijlmiddelen en Studio.

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers – Volle Kracht Vooruit! Man overboord
De komende vijf jaar, richting het 200-jarig bestaan van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) in 2024, wil het Reddingmuseum in Den Helder zich landelijk sterker profileren. In de eerste fase van 2019 tot 2023 is er aandacht voor inhoudelijke verdieping, het aanscherpen van het profiel en het landelijk uitzetten hiervan. De tweede fase concentreert zich op het 200-jarig bestaan. Het museum ontvangt de bijdrage voor de eerste fase, met de titel: Volle kracht vooruit! Man overboord. Het bestaat uit vier onderdelen: de tijdelijke tentoonstelling Gezonken Reddingen in samenwerking met de Northseadivers, het vastleggen en digitaal presenteren van historische reddingen met bijbehorende objecten en scheepswrakken, de ‘Immersive Experience’ VR-Simulator NH 1816 en de uitvoering van de nationale marketingstrategie in samenwerking met City Marketing Den Helder.

Eusebius Arnhem – Haalbaarheidsonderzoek financiering
Stichting Eusebius Arnhem start een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe vorm van financiering voor erfgoedinstellingen. Er wordt getoetst of met de inzet van wervers bij de hoofdingang van een erfgoedinstelling (in dit geval de Eusebiuskerk in Arnhem) voldoende donaties worden geworven waarmee de toegang (tot in dit geval een expositie in een kerkzaal) voor alle bezoekers gratis kan zijn. Het doel is om de toegankelijkheid van de erfgoedinstelling te maximaliseren en daarmee het beoogde maatschappelijke doel (verbinden en verbeelden) te kunnen bereiken. Men wil in de toekomst de Argentijnse kunstenaar Tomás Saracen opdracht geven voor een nieuw werk in de Eusebius. Dit zou dan gefinancierd kunnen worden door de donaties bij de hoofdingang. De uitkomst van het onderzoek wordt openbaar gemaakt, zodat het ook bij andere erfgoedinstellingen kan worden toegepast.

Voorwerpen uit de Noordzee: bijl (9.000-7.000 jaar geleden), rendiergewei (620 – 770 na Chr.) en vuistbijl (70.000- 50.000 jaar geleden)

Voorwerpen uit de Noordzee: bijl (9.000-7.000 jaar geleden), rendiergewei (620 – 770 na Chr.) en vuistbijl (70.000- 50.000 jaar geleden)

Rijksmuseum van Oudheden – Doggerland: verdronken land in de Noordzee
Het Rijksmuseum van Oudheden wil met een meerjarenprogramma (2019-2022) de archeologie van het Noordzeelandschap in meerdere disciplines centraal stellen. Het programma behelst onderzoek, educatie, een reizende tentoonstelling met multimedia en publieksgerichte activiteiten in de regio. Naast archeologie richt de aandacht zich op de verwevenheid met de omgeving en zullen hedendaagse thema’s als milieu en klimaat geduid worden aan de hand van het verleden.

Nationale Archeologiedagen – Archeologie Leeft!
De Stichting Nationale Archeologiedagen ontvangt een bijdrage voor de Nationale Archeologiedagen 2019. De doelstelling is het betrekken van nieuw publiek. Enerzijds wil het de publieksactiviteiten verder ontwikkelen, anderzijds wil het een vernieuwend publieksaanbod realiseren. Zo wordt samen met een denktank van jonge archeologen, ‘The Young Underground Professionals’ (YUPPEN), een vernieuwende impuls gegeven aan publieksarcheologie. In samenwerking met ArcheoHotspots worden vrijwilligers in de archeologie gestimuleerd en ondersteund, en samen met Waag wordt een ‘Archaeology Maker Lab’ opgezet. Daarnaast wordt internationale samenwerking met Europese Archeologiedagen verkend.

Archeologisch Museum Aardenburg – vernieuwing en verhuizing
Het Gemeentelijk Archeologisch Museum in Aardenburg (Zeeland) ontvangt een bijdrage voor de vernieuwing van het museum en de verhuizing naar een nieuw pand. Verder gaat het museum samenwerken met de Sint-Baafskerk in het delen van gemeenschappelijke ruimtes. De nieuwe thematiek bestaat uit enerzijds de ‘opgegraven’ archeologie, en anderzijds de ‘intacte’ of ‘levende’ archeologie. Er wordt een visualisatie van de noordentree van het voormalig Aardenburgse Castellum gerealiseerd en er komt een virtuele uitkijk in de niet zichtbare delen en de geschiedenis van de kerk en omgeving.