Acht erfgoedinstellingen ontvangen een meerjarenbijdrage

Harold Strak en Willem van Zoetendaal, Amsterdam Stuff - Archaeological Finds Amsterdam’s North-South Metro Line, Zaalfoto tentoonstelling Huis Marseille, 2018 Harold Strak en Willem van Zoetendaal, Amsterdam Stuff - Archaeological Finds Amsterdam’s North-South Metro Line, Zaalfoto tentoonstelling Huis Marseille, 2018

Het Mondriaan Fonds heeft aan acht instellingen een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen toegekend. Het Zeeuws Maritiem muZEEum vernieuwt daarmee de vaste opstelling over de Zeevaart en de Gouden Eeuw. Het Drents Museum werkt aan een actuele herinrichting over de (oer)mens. Lees hieronder meer over alle gehonoreerde plannen.

Eerste schets presentatie Slavenhandel met slavenschip D’Elisabet Galy, herinrichting ontwerp Platvorm/Zeeuws maritiem muZEEum

Eerste schets presentatie Slavenhandel met slavenschip D’Elisabet Galy, herinrichting ontwerp Platvorm/Zeeuws maritiem muZEEum

Vernieuwingsplan Zeeuws Maritiem muZEEum
Het Zeeuws Maritiem MuZEEum ontvangt een bijdrage voor de herinrichting van hun vaste opstelling over de Zeevaart en de Gouden Eeuw. De huidige opstelling is ruim 15 jaar oud. Het museum gaat een herinrichting realiseren met ruimte voor meervoudige perspectieven op Zeeland en de Zeevaart.

Drents Museum, Secrets of the past – OERIMens (ontwerpvoorstel)

Drents Museum, Secrets of the past – OERIMens (ontwerpvoorstel)

Drents Museum, Secrets of the past – OERIMens
Het Drents Museum ontvangt een bijdrage voor de herinrichting van de vaste archeologische opstelling. Onderwerpen die aan bod komen zijn de relaties tussen natuur en cultuur, identiteit, ongelijkheid en migratie. Uit de presentatie moet blijken dat ook de vroegste geschiedenis van de mens niet neutraal is: de mens heeft nooit in volledige harmonie met zijn omgeving geleefd, identiteit is altijd een constructie en migratie is van alle tijden. Grotere thema’s als genetische samenstelling, conflict, migratie en klimaat worden gekoppeld aan kleinere lokale verhalen.

Allemaal Zwolle, Pop-up store ANNO, Expositie CASCO, 2019

Allemaal Zwolle, Pop-up store ANNO, Expositie CASCO, 2019. Foto: ANNO

Allemaal Zwolle – Programmaplan Erfgoedhotspot
Allemaal Zwolle wordt ondersteund voor de realisatie van een ‘Erfgoedhotspot’ op dezelfde locatie als de opvolger van Stedelijk Museum Zwolle. Met deze aanvullende functie wil het de missie van het nieuwe stadsmuseum versterken: de cultuurhistorie van de stad op een laagdrempelige, eigentijdse, interactieve en verrassende wijze toegankelijk maken voor het publiek. Het zal bestaan uit verschillende onderdelen waaronder een Erfgoedlab, Erfgoedkamer en een Interactieve Themaruimte.

Waterlandsmuseum de Speeltoren, nieuwbouw 2012

Waterlandsmuseum de Speeltoren, nieuwbouw 2012

Herinrichting Waterlandsmuseum de Speeltoren
Waterlandsmuseum de Speeltoren in Monnickendam is een museum rondom het oudste (en meest valse) carillon ter wereld dat nog in originele staat verkeerd en bespeeld wordt. Na professioneel advies te hebben ingewonnen wil het bestuur het museum opnieuw inrichten. Het museum ontvangt een bijdrage voor de eerste fase: een nieuwe inrichting van de Carillonzaal met interactieve middelen en meer achtergrondinformatie.

Harold Strak en Willem van Zoetendaal, Amsterdam Stuff - Archaeological Finds Amsterdam’s North-South Metro Line, Zaalfoto tentoonstelling Huis Marseille, 2018

Harold Strak en Willem van Zoetendaal, Amsterdam Stuff – Archaeological Finds Amsterdam’s North-South Metro Line, Zaalfoto tentoonstelling Huis Marseille, 2018

Steunfonds Allard Pierson Museum, Archeologiestation Amsterdam – Het Rokin en de wereld
Het Allard Pierson ontvangt een bijdrage voor een project waarmee bezoekers van metrostation Rokin worden voorzien van verhalen bij de archeologische vondsten die daar worden getoond en naar de ArcheoHotspot in het museum worden geleid. Het bestaande multimediale aanbod over de Noord-Zuidlijn is in de Hotspot te raadplegen en geeft een indruk van de potentie van het archief onder de grond, de bouwhistorische gegevens boven de grond en de cartografische collectie van het Allard Pierson. Sinds de start van de ArcheoHotspot werken de afdeling Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam en het Allard Pierson samen. Voor dit project zal ook worden samengewerkt met fotograaf Harold Strak en ontwerper Willem van Zoetendaal.

Het Groote Museum, kleurenprent, 19e eeuw

Het Groote Museum, kleurenprent, 19e eeuw

Haalbaarheidsonderzoek Groote Museum door ARTIS
ARTIS (Amsterdam) ontvangt een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een nieuw museum: het Groote Museum. Met dit museum wil ARTIS het publiek inspireren en activeren wat betreft de gezamenlijke verantwoordelijkheden voor de aarde en de levende natuur. Verder moet het museum een levend museum worden met ruimte voor ideeën en interactie. Natuur, kunst en wetenschap worden samengebracht.

Haalbaarheidsonderzoek Design Museum Den Bosch
Het Design Museum Den Bosch gaat in hun meerjarenprogramma onderzoeken hoe ze de inhoud en kennis van tentoonstellingen langer online beschikbaar kunnen maken voor publiek. Mogelijke experimenten waar het museum aan denkt zijn: het aanbieden van interviews in de vorm van podcasts, een virtuele replica van de tentoonstellingen en verbeterde vormen van bestaande experimenten.

Bezoekers aan het werk in de huidige Archeohotspot, Museum Hoge Woerd

Bezoekers aan het werk in de huidige Archeohotspot, Museum Hoge Woerd

Haalbaarheidsonderzoek Museum Hoge Woerd
Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd (De Meern, Utrecht) ontvangt een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek. Tussen december 2019 en maart 2020 wordt een project- en presentatieplan ontwikkeld dat de basis gaat vormen voor verdere fondsenwerving in 2020. Het museum richt het onderzoek op drie onderdelen die opnieuw moeten worden ingericht: de Visitor Hub, de Houtkamer en het ArcheoLab.