Toekenningen Residency Arita, Japan

Open Oproep Residency Arita Open Oproep Residency Arita

In september 2017 schreef het Mondriaan Fonds samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de derde open oproep voor Residency Arita in Japan uit. Het ontwerpersduo Scholten & Baijings en de Japanse ontwerper Teruhiro Yanagihara die betrokken zijn bij de viering van het 400-jarig bestaan van het Arita-porselein als art directors van het Arita 2016/ project, hebben in samenwerking met de fondsen deze residency opgezet om crossovers en experiment te stimuleren en nieuwe samenwerkingen tussen Nederlandse kunstenaars & ontwerpers en Japanse porseleinproducenten te initiëren.

Uit de in totaal 43 aanvragen werden beeldend kunstenaars Tilmann Meyer-Faje en Isabel Ferrand geselecteerd voor een residency-periode in Arita, Japan. De twee kunstenaars zullen in 2018 ieder drie maanden lang in dit gastatelier werken, en gekoppeld worden aan een van de pottenbakkerijen in de Japanse porselein-gemeente Arita om onderzoek te doen en nieuw werk te maken.

Tilmann Meyer-Faje, Full speed ahead, 2016.

Tilmann Meyer-Faje, Full speed ahead, 2016.

Tilmann Meyer-Faje
De sculpturen en installaties van Tilmann Meyer-Faje zijn afgeleid van industriële constructies zoals we ze kennen van prefab betonbouw, scheepsbouw of andere ingenieursconstructies. Hij ontwerpt geen beelden maar geautomatiseerde processen waarvan de sculpturen het resultaat zijn. Daarbij richt hij zijn aandacht op deformaties die ontstaan doordat het materiaal vervormt of bezwijkt. Opbouw en verval zijn op die manier prominent aanwezig in de beelden.
Met de werkperiode in Arita ziet Meyer-Faje een kans zijn praktijk als beeldhouwer te beschouwen in een globale context. De wereld bestaat uit een netwerk van complexe structuren waarin alles direct of indirect verband houdt met elkaar. Dit geldt niet alleen voor wereldomspannende verbindingen: ook de eigen lichaamshouding, concentratie en motivatie, financiële beperkingen, taalbarrières et cetera hebben allemaal direct invloed op de aard van de objecten die hij maakt. De werken die hij in Arita wil maken zijn dan ook geen van te voren bedachte vormen. Het worden resultaten uit ter plekke bedachte processen. Met de uitkomst van deze processen wil hij uitspraken doen over de materie waarin en waarmee in Arita gewerkt wordt. Het onderzoek kan ook resulteren in een video of performance.

Isabel Ferrand, Between Shape and Form, 2016.

Isabel Ferrand, Between Shape and Form, 2016.

Isabel Ferrand
Culturele erfenis is een belangrijk uitgangspunt in het werk van Isabel Ferrand en ze gebruikt materialiteit als een uitdrukkingsmiddel. De laatste jaren staat in haar werk het ‘geheugen’ van de handen centraal. Zij analyseert het maakproces vanuit het perspectief van de hand(en). In Arita wil zij dit onderzoek verder uitdiepen en werken aan een installatie die bestaat uit een serie van grote porseleinen panelen die lijken op Japanse rolschilderingen. Geïnspireerd door de Tokonoma (het spirituele centrum in het traditionele Japanse huis) wil zij deze panelen in relatie tot elkaar plaatsen en daarmee een bewustzijn van de ruimte te creëren. Verder wil Ferrand een nieuw videowerk maken waarvoor ze twee families waar binnen tenminste nog twee generaties pottenbakkers aan het werk zijn gaat volgen. De potters worden o.a. gefilmd tijdens het kneden van de klei, het draaien van een keramische pot en het draaien van een pot zonder klei als een choreografie van de handen. Ze vraagt beide generaties exact dezelfde instructies uit te voeren om zo een persoonlijk handschrift te kunnen ontdekken.

Naast deze beeldend kunstenaars zijn de ontwerpers Bas van Beek en Franciska Meijers geselecteerd door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

Beoordeling van de voorstellen
In de beoordeling heeft de adviescommissie allereerst gekeken naar de artistieke kwaliteit van de ontwerper en kunstenaar, en vervolgens naar de potentie van het voorstel in relatie tot de residency-plek. De geselecteerde ontwerpers en kunstenaars stellen een interessante dialoog voor tussen de lokale context en kwaliteiten in de Arita regio en hun eigen visie en kennis.

Dutch Design Week
Tijdens de Dutch Design week in Eindhoven, van 21 tot en met 29 oktober, wordt het werk gepresenteerd van de zes residenten die in 2016 en 2017 in Arita werkten. Lees meer…