Toekenningen voor Bijdrage Samenwerking Musea

Het Mondriaan Fonds heeft bekendgemaakt welke twaalf duurzame samenwerkingen tussen musea en/of andere maatschappelijke partijen een bijdrage hebben ontvangen. Het gaat om de eerste twee aanvraagronden van de nieuwe bijdrage voor samenwerking musea die tot stand kwam nadat minister Bussemaker (OCW) hiervoor 8 miljoen euro ter beschikking stelde voor de komende drie jaar. Doel is bijzondere en duurzame samenwerking van musea onderling al dan niet met andere maatschappelijke partners te stimuleren en deze op een inspirerende manier zichtbaar te maken voor een passend publiek.

De bijeenkomst vond plaats op 30 juni in het Havenmuseum te Rotterdam, in aanwezigheid van minister Bussemaker. Lees hierover meer op de blog van Birgit Donker.

Voor de eerste twee aanvraagronden van de samenwerkingsregeling hebben 22 musea in totaal voor ruim 2,4 miljoen euro aangevraagd. Twaalf plannen zijn tot nu toe gehonoreerd voor 1 miljoen euro. De plannen werden beoordeeld op kwaliteit, duurzaam resultaat, meerwaarde, zichtbaarheid en het overdragen van kennis aan het museale veld. Musea kunnen deze bijdrage zes keer per jaar bij het Mondriaan Fonds aanvragen.

Minister Bussemaker: “De eerste 12 toekenningen laten zien dat musea door samen te werken met andere musea of andere organisaties als historische en natuurverenigingen ondernemender worden en nieuw publiek kunnen interesseren. Musea leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, historisch besef en identiteit. Daarom is het goed dat zij hiermee nog meer bezoekers kunnen interesseren voor hun collecties.”

Gehonoreerde plannen:

Pure Veerkracht
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam gaat in samenwerking met het Wereld Natuurfonds (WNF), Bureau Stadsnatuur Rotterdam, de Kunsthal Rotterdam, FLUX en de Universiteit van Groningen bewoners van de regio Rijnmond betrekken bij de eigen stedelijke omgeving. Het publiek wordt betrokken bij collectievorming, datavergaring, opbouw van een foto- en filmarchief en bij de discussie over moeilijke onderwerpen die spelen in de omgang met stadsnatuur.
Thema’s samenwerking: toename publieksbereik door nieuw publiek, zichtbaarheid, educatie, collectievorming, digitale crowdsourcing en delen van kennis.

Erfgoedhavens Rotterdam
Het Maritiem Museum Rotterdam zal in samenwerking met het Havenmuseum, het Scheepvaart- en Transportcollege en het maritieme veld, het maritieme verhaal overbrengen op het brede publiek. Nieuw is dat niet de geschiedenis maar het maritieme heden het uitgangspunt vormt van de programmering. Sterk in het plan is ook de koppeling met het Scheepvaart- en Transportcollege, zodat leerlingen ervaring opdoen met werken op schepen en tegelijkertijd geïnteresseerden achtergrondinformatie krijgen over de ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. Het gaat om een duurzame ontwikkeling van infrastructuur waardoor de historische Rotterdamse haven in samenwerking met de Rotterdamse havenbedrijven tot leven komt.
Thema’s samenwerking: zichtbaarheid, educatie, publieksbereik, digitaal toegankelijk maken van de collectie.

Het Groen Museumkwartier Amsterdam
Een samenwerking tussen 17 musea en andere (culturele) instellingen in Amsterdam Oost gericht op het gezamenlijk profileren van educatie- en publieksactiviteiten, duurzaam ondernemen en gezamenlijk inzetten voor een rendabelere bedrijfsvoering. Betrokken instellingen: Het Scheepvaartmuseum, Hermitage Amsterdam, Tropenmuseum, Science Center NEMO, Verzetsmuseum Amsterdam, Joods Historisch Museum, Museum Het Rembrandthuis, de Portugese Synagoge, de Appel arts centre, ARCAM, Gassan Diamonds, Hollandsche Schouwburg, Hortus Botanicus Amsterdam, Koninklijk Theater Carré, Het Muziektheater Amsterdam, Natura Artis Magistra en Micro Zoo.
Thema’s samenwerking: publieksbereik, zichtbaarheid, educatie en rendabele bedrijfsvoering (groene energie).

Ondersteunen en uitbouwen startfase Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea
Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea vraagt namens alle Amsterdamse musea aan om samenwerking te intensiveren. Het plan heeft betrekking op educatie (museumplattegrond en educatiegids met een gemeenschappelijk educatief aanbod), rendabele bedrijfsvoering (gezamenlijke campagne zaalverhuur met een centraal callcenter en een magazine) en een haalbaarheidsonderzoek naar gezamenlijke inkoop en een eerste pilot in samenwerking met de inkoopafdeling van het Van Gogh Museum en de Plantage Amsterdam en tot slot de bekostiging van de kwartiermaker.
Thema’s samenwerking: educatie, publieksbereik, zichtbaarheid, digitale mogelijkheden, collectiebeleid.

Klimaatnetwerk voor Limburgse collecties
Zestien musea willen met Huis voor de Kunsten Limburg een nieuw klimaatnetwerk ontwikkelen voor de collecties; een samenwerking die nieuwe procedures voor collectiebeheer onderzoekt. Deelnemende musea zijn: Missiemuseum Steyl, Keramiekcentrum De Tiendschuur, Museum de Kantfabriek, Museum de Locht, Venrays Museum, Limburgs Museum, Museum van Bommel van Dam, Museum Het Cuypershuis, Streekmuseum Stevensweert /Ohé en Laak, Gemeentemuseum Weert, Continium discovery centre, Museum Land van Valkenburg, Thermenmuseum, SCHUNCK, Bonnefantenmuseum en Museum Het Domein.
Thema’s samenwerking: collectiebeleid

Onderzoek publieksmobiliteit Nationaal Museum van Wereldculturen
Een onderzoeksproject om de publieksmobiliteit te stimuleren van de bezoekers van het nieuwe Nationaal Museum van Wereldculturen (NMW) dat ontstaat uit een fusie van het Rijksmuseum Volkenkunde, Afrikamuseum en het Tropenmuseum. Er wordt samen met een onderzoeksbureau een testprogramma ontwikkeld om inzicht te verwerven in de motieven van bezoekers, het stimuleren van combinatiebezoek in diverse regio’s, stimuleren van herhaalbezoek, vergroten van totaalpubliek en kennisdeling met het veld.
Thema’s samenwerking: publieksbereik, zichtbaarheid, wetenschap en collectiebeleid.

Levend Literair Erfgoed
Het Letterkundig Museum en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis creëren een online literair platform Levend Literair Erfgoed. De resultaten van deze wetenschappelijke samenwerking worden voor het publiek vertaald in een toegankelijk platform. De inhoud van het platform biedt een duurzame veelkleurige staalkaart van grote en kleine momenten uit de literatuurgeschiedenis. Hier wordt iets nieuws gecreëerd dat vele jaren meegaat en voor veel doelgroepen, waaronder het middelbaar onderwijs, van wezenlijk belang is.
Thema’s samenwerking: collectiebeleid, digitale mogelijkheden, publieksbereik, zichtbaarheid en wetenschap.

Gallery of the Golden Age in the Hermitage Amsterdam
Het Amsterdam Museum ontwikkelt samen met het Rijksmuseum en de Hermitage Amsterdam de tentoonstelling Gallery of the Golden Age waarbij een belangrijke collectie 17e- en 18e-eeuwse groepsportretten getoond gaat worden in de Hermitage. Het is van belang dat deze bijzondere collecties zichtbaar zijn. Ook andere criteria van de regeling zoals collectiemobiliteit, het ontsluiten van belangrijk erfgoed en de langdurige museale samenwerking waren doorslaggevend bij de beoordeling van dit voorstel.
Thema’s samenwerking: zichtbaarheid, collectiebeleid, educatie.

Gehonoreerde haalbaarheidsonderzoeken

Zichtbaarheid collecties
De Museumvereniging gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar collectiemobiliteit om zo bij te dragen aan optimaal zichtbare collecties. Hiertoe zal het de bestaande praktijk van bruikleenverkeer in Nederland in beeld brengen met een aantal aansprekende voorbeelden. Het onderzoek zal resulteren in voorstellen hoe de collecties van de musea met eenvoudige middelen op meer plaatsen zichtbaar kunnen worden gemaakt.
Thema’s samenwerking: collectiebeleid, zichtbaarheid.

Haalbaarheidsonderzoek behoud en beheer varend erfgoed
Het Maritiem Museum, Het Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Zuiderzeemuseum Enkhuizen zetten gezamenlijk hun schouders onder de problematiek van het varend erfgoed, ondersteund door alle belangrijke partners in dit veld zoals Vereniging Hendrik de Keyzer, de Klassieke Schepenbeurs, European Maritime Heritage, Scheepsmakelaardij Enkhuizen, Stichting Stamboek Ronde- en Platbodem jachten (SSRP) en Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV). Het gaat om een publiek-private samenwerking omdat schepen zowel in particulier als in museaal eigendom zijn. De samenwerking levert een kwalitatieve meerwaarde en een duurzaam resultaat op en de opgedane kennis komt ten goede aan het museale veld en de particuliere mobiele erfgoed sector.
Thema’s samenwerking: collectiebeleid, publieksbereik en zichtbaarheid.

Transformatie Digitale Kunst
Dit project van Stichting Behoud Moderne Kunst en twee musea gaat over behoud van born-digital kunstwerken. Het werk van Peter Struycken is een goed voorbeeld van onderzoek naar de complexe materie van dynamische conservering van digitale kunstwerken in museale collecties. De problemen en oplossingen die zich bij een aantal van Struyckens werken voordoen, zijn exemplarisch voor born-digital in het algemeen. Uitgangspunt voor dit project zijn drie relevante case studies van het Kröller-Müller Museum (SHIFT 34), het Gemeentemuseum Den Haag (BLOCKS) en LIMA, het Nederlandse e-depot voor mediakunst (DISP). De zichtbaarheid is groot, de opgedane kennis wordt gedeeld met onder andere de musea die werk van Peter Struycken in hun collectie hebben en met het publiek.
Thema’s samenwerking: educatie, zichtbaarheid, wetenschap, digitale mogelijkheden en collectiebeleid.

Haalbaarheidsonderzoek aanbodketen Slag om Arnhem
Het Airborne Museum ‘Hartenstein’ gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een samenwerking met Stichting Eusebius Arnhem en het Informatiecentrum Slag om Arnhem om tot een gezamenlijke presentatie van de Slag om Arnhem te komen. De collectie van het museum zal ook op de twee andere locaties gepresenteerd worden. Onderdelen van het haalbaarheidsonderzoek zijn: de ontwikkeling van een presentatieconcept; oprichting en start van een beheersorganisatie om een tijdelijke publiekspresentatie te creëren in het kader van de 70ste herdenking van de Slag om Arnhem; en ten slotte het ontwikkelen van een communicatietraject.
Thema’s samenwerking: publieksbereik, zichtbaarheid en delen van kennis.

tot stand gekomen met:

gerelateerd