Twee nieuwe vaste presentaties – Het Scheepvaartmuseum

Kaart van Azië en een gedeelte van Afrika en de Indische Oceaan - Het Scheepvaartmuseum - Amsterdam Kaart van Azië en een gedeelte van Afrika en de Indische Oceaan - Het Scheepvaartmuseum - Amsterdam

Vanaf vandaag zijn twee nieuwe vaste presentaties te zien in het Scheepvaartmuseum. In beide presentaties staat de eigen collectie centraal. De tentoonstelling Republiek aan Zee laat zien hoe Nederland als maritieme natie is gevormd. Aan de hand van meer dan 50 topstukken uit de eigen collectie wordt het verhaal verteld van de Republiek in de 17e en 18e eeuw. De objecten die tentoongesteld worden, waaronder schilderijen, kunst- en gebruiksvoorwerpen, bieden ruimte voor nieuwe historische perspectieven. Zo is in de tentoonstelling ook een Chinees famille noire beeldje te zien dat in 2018, mede dankzij een Bijdrage Incidentele Aankopen van het fonds door het museum is aangekocht. Het beeld uit ca. 1720 heeft een unieke kunsthistorische waarde. Het geeft ons inkijk in de verwondering waarmee drie eeuwen geleden in Europa naar de wereld daarbuiten werd gekeken.
De tentoonstelling is het nieuwe startpunt van het museumbezoek en toont hoe sterk de maritieme wereld en de Nederlandse samenleving al eeuwen met elkaar verbonden zijn.

De tentoonstelling Cartografie & Curiosa in de oostvleugel van het museum laat zien hoe Nederlandse zeevaarders vanaf de 17e eeuw hun weg vonden en op welke wijze deze reizen het Europese wereldbeeld bepaalden. De ontwikkeling van cartografie komt aan bod maar ook de ontmoeting van de zeevaarders met een nieuwe wereld. De bezoeker gaat aan de hand van eeuwenoude kaarten ‘op reis’ naar de locaties die de Nederlandse geschiedenis vormden: Zuid-Afrika, Indonesië, Japan, Australië en Brazilië.

Het Mondriaan Fonds droeg bij aan beide presentaties met een Projectinvestering Instellingen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd