Uiteenlopende bijdragen (Restauratie) Mobiel Erfgoed

SGB Goes overweg seinhuis, 2019. Foto: Kees Wielemaker SGB Goes overweg seinhuis, 2019. Foto: Kees Wielemaker

Onlangs ontvingen vier projecten de Bijdrage Mobiel Erfgoed: twee presentaties om mobiel erfgoed op een inspirerende manier zichtbaar te maken voor publiek en twee haalbaarheidsonderzoeken. Daarnaast zijn drie projecten gehonoreerd met de Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed, voor herstel en verduurzaming van mobiel erfgoed. Lees hieronder meer over de plannen.

Bijdragen Mobiel Erfgoed:

Nationaal Ruimtevaart Museum, ANS Vlucht Model bij Fokker, zomer 1974

Nationaal Ruimtevaart Museum, ANS Vlucht Model bij Fokker, zomer 1974

Nationaal Ruimtevaart Museum – ANS – Nederlands Eerste Ruimtevaartavontuur
Het Nationaal Ruimtevaart Museum (NRM) ontvangt een bijdrage voor een nieuw in te richten expo-ruimte binnen Aviodrome (Lelystad) en bijbehorende documentaire naar aanleiding van de eerste Nederlandse satelliet. De nieuwe permanente tentoonstelling ANS – Nederlands Roem in de Ruimte gaat de Nederlandse ruimtevaartprojecten – met als middelpunt de satelliet ANS – toegankelijk te maken voor een groot publiek. Hiermee wordt het begin van de Nederlandse ontwikkeling binnen de internationale ruimtevaart getoond.

SGB Goes overweg seinhuis, 2019. Foto: Kees Wielemaker

SGB Goes overweg seinhuis, 2019. Foto: Kees Wielemaker

Stoomtrein Goes-Borsele – Haalbaarheidsonderzoek SGB en Presentatie Veilig Spoor
Museum Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) ontvangt een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek naar een herinrichtingsplan van het terrein van de SGB en de uiteindelijke realisatie van De Treinenfabriek. Het doel is om uit te groeien tot een volwaardige museale dagattractie. Het plan wordt ontwikkeld in samenwerking met het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Daarnaast ontvangt het museum een bijdrage voor de vaste tentoonstelling Veilig Spoor. Deze presentatie biedt een kans om een specifieke collectiedeel, seinwezen, zichtbaar te maken voor het publiek. Binnen de vrijwilligersorganisatie zal kennis worden opgedaan voor het opbouwen en instant houden van de oude technieken.

Mobiele Collectie Nederland, Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden, ca. 1930, Nederlands Instituut voor Militaire Historie via Wikimedia Commons, bewerkt door Max Popma - Cultuurwerk

Mobiele Collectie Nederland, Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden, ca. 1930, Nederlands Instituut voor Militaire Historie via Wikimedia Commons, bewerkt door Max Popma – Cultuurwerk

Stichting Nederlands Transport Museum – Haalbaarheidsonderzoek Atlas Historische Infrastructuur en Mobiel Erfgoed
Het Nederlands Transport Museum ontvangt namens de Mobiele Collectie Nederland (MCN) een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek dat zich richt op het ontwikkelen van een ‘Atlas Historische Infrastructuur en Mobiel Erfgoed’. Deze atlas wordt in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geproduceerd. Het haalbaarheidsonderzoek moet een scherpere focus en een inventarisatie van samenwerkende sleutelorganisaties en -personen opleveren.

Bijdragen Restauratie Mobiel Erfgoed:

Stichting Biesboschbeleving, Rietaak de Amer voor restauratie

Stichting Biesboschbeleving, Rietaak de Amer voor restauratie

Stichting Biesboschbeleving – Restauratie rietaak de Amer
Stichting Biesboschbeleving ontvangt een bijdrage voor de restauratie van de Rietaak de Amer. De Rietaak is in 1903 in Raamsdonksveer gebouwd en heeft daarna dienst gedaan in de Biesbosch voor het vervoer van afgesneden riet en takken van wilgenbomen. De stichting wil na restauratie met de rietaak rondvaarten in de Biesbosch gaan organiseren.

Huidige staat van rijtuig Landauer, fabricaat Henrich & Veth, Arnhem. Foto: Maria Stolk-van Herk

Huidige staat van rijtuig Landauer, fabricaat Henrich & Veth, Arnhem. Foto: Maria Stolk-van Herk

Kasteel Middachten – Hippomobiel erfgoed ensemble
Kasteel Middachten ontvangt een bijdrage voor de restauratie van het rijtuig de Landauer en 6 tuigen, zodat de stichting het rijtuig incidenteel kan inzetten en museaal presenteren. Het rijtuig wordt getoond als onderdeel van een ensemble. Daarnaast is het mogelijk om op Middachten het functioneren van een 19e-eeuwse stal te presenteren.

Haags Openbaar Vervoer Museum, motorwagen 215. Foto: Hans Potter

Haags Openbaar Vervoer Museum, motorwagen 215. Foto: Hans Potter

Haags Openbaar Vervoer Museum – Restauratie motorwagen 215
Het Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM) ontvangt een bijdrage voor de restauratie van de tram motorwagen 215. Het doel is om dit exemplaar weer inzetbaar te maken als rijdend mobiel erfgoed op de Haagse tramsporen. Daarnaast doet het HOVM met dit project ervaring op om een dergelijk complex technisch project te kunnen realiseren, als leerschool voor toekomstige restauraties.