Van Abbemuseum – De jaren 80 – Begin van het nu?

Van Abbemuseum Van Abbemuseum

Tot en met 25 september is in het Van Abbemuseum de tentoonstelling De jaren 80 – Begin van het nu?  te zien  een verkenningstocht langs de jaren 80 vanuit verschillende Europese perspectieven. De gevarieerde mix van kunstwerken, muziek, televisiefragmenten, drukwerk en archiefmateriaal toont via culturele ontwikkelingen een reeks van sociaalpolitieke thema’s. De verschillende presentaties laten acties zien vanuit de tegencultuur en analyseren haar rol in een periode van veranderingen in het staatsbestel. Cultuur stond centraal in het reageren op of het voorspellen van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Nu Europa zich in een overgangsfase bevindt in hoe ze zichzelf en haar relatie tot anderen ziet, is het tijd om te kijken naar sleutelmomenten in identiteitsvorming en zelforganisatie uit het recente verleden. Door de veranderende relatie tussen burger en overheid uit te lichten, wordt het belang van de gebeurtenissen in dit decennium voor onze hedendaagse samenleving verduidelijkt.

Het Mondriaan Fonds droeg bij aan deze tentoonstelling via de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen.

website