Van Abbemuseum – Roland Schimmel

The Innocent Body – Roland Schimmel en het Van Abbemuseum Eindhoven ontvingen een bijdrage Werkbijdrage Bewezen Talent + Opdrachtgeverschap ontvangen voor hun onderzoek met als titel The Innocent Body. Het project is een bijzondere samenwerking tussen de kunstenaar, het museum en partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Met specialisten en studenten van de TU Eindhoven en met bedrijven  werkten museum en kunstenaar aan een project waarbij de werking van lichamelijke waarneming centraal staat. Onder meer door te onderzoeken op welke manier Large Luminous Surfaces – een innovatief en interactief product van Philips waarbij LEDs verwerkt zijn in doek – kunnen bijdragen aan de ervaring van Schimmels werk. Het werk is van 21 december 2014 tot 5 april 2015 te zien in het Van Abbemuseum.

website