Van Abbemuseum – Victor Sonna ‘1525’ (Musea Bekennen Kleur)

Victor Sonna in het Van Abbemuseum. Foto: Ronald Smits Victor Sonna in het Van Abbemuseum. Foto: Ronald Smits

Het Van Abbemuseum ontving een bijdrage voor de eerste solotentoonstelling ‘1525’ van de in Eindhoven wonende kunstenaar Victor Sonna. In 2015 kocht Sonna in New Orleans ketens van een tot slaaf gemaakte. In deze ketens was het nummer 152 gegraveerd. De aankoop is het startpunt van een persoonlijke ontdekkingsreis langs o.a. Ghana en Suriname. Het resultaat is honderdtweeënvijftig unieke kunstwerken – de serie 152 –, zes films en tweeënvijftig prints waarin Sonna op geheel eigen wijze het thema slavernij behandelt. De tentoonstellingstitel is een spel met het nummer 152. Enkel een vijf wordt toegevoegd. 1525: het jaartal van een van de eerste transporten van tot slaafgemaakte in de trans-Atlantische slavernij. De tentoonstelling is te zien tot en met mei 2021.

Het museum werkt voor de tentoonstelling samen met een panelreview-groep, verschillende experts en partijen die bekend zijn met de doelgroep. Ook is het museum aangesloten bij het project Musea Bekennen Kleur, een samenwerking tussen Rijksmuseum, Van Abbemuseum, Frans Hals Museum, Centraal Museum, Bonnefantenmuseum, Museum Het Rembrandthuis, Stedelijk Museum Amsterdam, Dordrechts Museum, Van Abbemuseum, Zeeuws Museum, Museum Arnhem en Van Gogh Museum.

Het Van Abbemuseum ontving een Projectinvestering Instellingen voor de tentoonstelling. Het project Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door een Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaan Fonds.

website