Van Abbemuseum – Vooruit!

Vooruit! Van Abbemuseum Vooruit! Van Abbemuseum

Van 7 maart tot en met 14 juni presenteert het Van Abbemuseum werk van de uit Turkije afkomstige Koerdische kunstenaar Ahmet Öğüt.

Öğüts werk bestaat uit video, installaties in galeries, locatiegebonden sculpturen en langlopende educatieve programma’s. In zijn werk gaat hij vaak in op een specifieke sociaal-politieke context (vaak van zijn geboorteland Turkije of van Nederland – waar hij de laatste jaren woont – maar ook steeds meer daarbuiten) en is hij zowel poëtisch als pedagogisch. Hiermee benadrukt Öğüt dat de taal van de kunst altijd ook politieke implicaties heeft. Öğüt streeft er voortdurend naar het publiek en het debat dat buiten de kunstwereld plaatsvindt bij zijn werk te betrekken.

In de tentoonstelling worden de bezoekers uitgenodigd hun weg te zoeken door een reeks installaties, beelden en ontmoetingen waarin uiteenlopende artistieke strategieën en verhalen worden gepresenteerd. Deze worden zichtbaar in de manier waarop Öğüt zijn eigen artistieke personage gebruikt, maar ook in de verschillende geschiedenissen die worden opgeroepen en hun relevantie voor de hedendaagse samenleving.

Het Van Abbemuseum ontving voor deze solotentoonstelling van Ahmet Öğüt een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor het maken van nieuw werk voor deze tentoonstelling.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd