Vereniging Museumkwartier Hembrug – Presentatie Bevrijdingsvliegtuig Museumplein

De Vereniging Museumkwartier Hembrug ontving een Bijdrage Mobiel Erfgoed voor een evenement tijdens de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei op het Museumplein in Amsterdam. Het evenement betreft de presentatie van een ‘bevrijdingsvliegtuigje’ dat op 5 mei 1945 landde op een zandveld aan de Stadionkade. Het haalde er een verzetsman op die de bevrijding van het toen nog bezette Amsterdam in kaart had gebracht. Het vliegtuigje is recent in goede staat teruggevonden in een boerenschuur in Aalsmeer.

De presentatie wordt georganiseerd in samenwerking met het Amsterdams 4 en 5 mei comité en maakt onderdeel uit van honderden activiteiten die door het comité in de stad worden georganiseerd. Het Amsterdams 4 en 5 mei comité vernam vorig jaar juni het verhaal rond het vliegtuig, toen de initiatiefnemer er niet in geslaagd was het tentoon te stellen tijdens het Militaire Weekend op het Hembrugterrein. Daarna heeft het comité besloten te proberen het vliegtuig te tonen tijdens de viering van de bevrijding in 2017.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd