Veiligheidszorg voor kerk en collectie, toekomst religieus erfgoed

Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen – Veiligheidszorg

De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) heeft recentelijk stappen gezet om de veiligheidszorg voor kerk en collectie te verbeteren. In haar Handboek Behoud en Beheer werd een cahier gewijd aan veiligheidszorg in kerkgebouwen. Daarnaast is door verzekeraar Donatus, de VBMK en ArtRisk Consult de Kerkrisicocheck ontwikkeld. De (anonieme) Kerkrisicocheck geeft inzicht in de veiligheidssituatie en creëert een advies op maat. In dit advies staat welke maatregelen er kunnen worden genomen om de risico’s te beperken.

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Veiligheidszorg toe voor de totstandkoming van het cahier en de ontwikkeling van de Kerkrisicocheck. Aan het cahier heeft ook het programma Veilig Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijdrage geleverd.

website