VMBK – Regiobijeenkomst ‘Veiligheid van religieus erfgoed’

Caroluskapel Bisdom Roermond Caroluskapel Bisdom Roermond

Op vrijdagmiddag 20 november houdt de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) samen met het Huis voor de Kunsten Limburg een regiobijeenkomst over ’Veiligheid van religieus erfgoed’ in de Caroluskapel Bisdom Roermond. Sprekers uit Limburg en landelijke specialisten komen met voorbeelden en adviezen.

Kerkgebouwen zijn doorgaans in het bezit van kostbaar erfgoed, wat een grote verantwoordelijkheid van kerkbesturen vraagt ten aanzien van behoud en beheer. Dit betekent niet alleen dat een goede zorg voor de objecten nodig is, maar ook voor het gebouw, zoals het vermijden van risico’s op brand, milieuschade en ongevallen.

De VBMK is de landelijke vereniging voor eigenaren en beheerders van monumentale kerkgebouwen. De vereniging zet zich in voor een goed beheer en gebruik van monumentale kerkgebouwen in Nederland en om de samenleving zoveel mogelijk bekend te maken met de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van deze gebouwen.

De VBMK ontving van het Mondriaan Fonds een Bijdrage Veiligheidszorg. Het Mondriaan Fonds is tevens aanwezig bij de regiobijeenkomst om voorlichting te geven over deze bijdrage.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd