Gehonoreerde Bijdragen Opdrachtgeverschap

Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan mogelijkheden voor publieke en private opdrachtgevers die aan beeldend kunstenaars een opdracht willen geven voor het maken van nieuw werk. Het kan hierbij om incidentele opdrachten gaan, of juist om intensievere samenwerking met een kunstenaar.  Voorwaarde is dat de resultaten publiek toegankelijk zijn. Denk hierbij aan een installatie, een beeld, videowerk, portretten of andere vormen van kunstwerken. Het Mondriaan Fonds kan maximaal vijftig procent van de projectkosten bijdragen.

Zie hier een aantal voorbeelden van aanvragen die met een Bijdrage Opdrachtgeverschap zijn gehonoreerd:

DordtYart en vijf kunstenaars
DordtYart, een centrum voor hedendaagse kunst dat is gevestigd op een voormalige scheepswerf in Dordrecht, heeft vijf kunstenaars de opdracht gegeven om nieuw werk te produceren en te exposeren in DordtYart: Frank Havermans, Niek Kemps, Virginie Dubois, Marnix de Nijs en Zoro Feigl. In de industriële ruimtes kunnen binnen- en buitenlandse kunstenaars hun werk produceren en exposeren.

Beeldend kunstenaar Marieke van der Lippe in gesprek met bezoeker van de Pauluskerk in Rotterdam

De Pauluskerk en Marieke van der Lippe
Filmmaker en kunstenaar Marieke van der Lippe maakte in opdracht van de Pauluskerk het videodrieluik Mystiek en Verzet, over de relatie tussen religieuze ervaring en maatschappelijk verzet. Op drie monitoren binnen een openbaar toegankelijke ruimte draaien verschillende loops: interviews met bezoekers van de Pauluskerk; bewegende alledaagse beelden die verwonderen en één loop portretteert Rotterdam als grote stad. In de drieluik brengt Van der Lippe de missie en levens van de bezoekers van de Pauluskerk in beeld.

Krijn de Koning, ontwerp voor schoolplein in Utrecht

STIP VSO school, Gemeente Utrecht en Krijn de Koning
Een gezamenlijke aanvraag van de Gemeente Utrecht en de STIP VSO school voor een kunstopdracht aan Krijn de Koning. De Koning maakte een totaalontwerp voor het hele schoolplein dat nauw aansluit bij de doelgroep van moeilijk lerende kinderen van deze school voor speciaal onderwijs. Het is een functionele ruimtelijke installatie, een beweeg- en speelsculptuur die kinderen een uitdagende en stimulerende omgeving biedt voor leren en ontwikkelen. Met gescheiden speelzones voor kinderen die alleen, of juist samen, willen spelen wat leidt tot minder ruzies in de pauzes. De zones worden gemarkeerd door kleuren en vormen. Een medewerker van de gemeente zegt hierover dat juist een kunstenaar eerder tot deze oplossing komt dan traditionele ontwerpers en dat ze met twee andere scholen in gesprek is voor kunst op het schoolplein.

Natuurderij Keizersrande – Nieuwe Boeren Cultuur. Foto: Erwin Zijlstra

Natuurderij Keizersrande en collectief Grondvormen
Keizersrande, een bedrijf dat landbouw, watermanagement en natuurbehoud combineert, heeft kunstenaarscollectief Grondvormen opdracht gegeven werk te maken dat reageert op het beheren van natuur en landschap. Grondvormen maakte objecten voor het publiek toegankelijke erf. Het zijn vooral verhalende meubels, zoals een Praalkabinet waarin objecten uit de buurt worden getoond en waar bezoekers vondsten aan kunnen toevoegen; zoals een bomscherf en skeletjes.

Erasmus Universiteit Rotterdam en Kathrin Schlegel
De Erasmus Universiteit Rotterdam gaf aan Kathrin Schlegel de opdracht een kunstwerk te realiseren in de openbare ruimte van de nieuwe campus van de universiteit: Campus Woudestein.
Schlegel maakte een iconische sculptuur bestaande uit een roestvrijstalen trap en een enorme tekstwolk die worden samengebracht met de originele stenen sokkel van het standbeeld van Erasmus van Hendrick de Keyser uit 1622. Het kunstwerk wordt op 9 november aanstaande onthuld op de dies natalis van de universiteit

Kranenburgh en Chiel Kuijl
In opdracht van culturele buitenplaats Kranenburgh maakt Chiel Kuijl voor de tuin van het museum de interactieve touwsculptuur Concentraties, met schommels en plateaus en een ‘brug naar nergens’, waar bezoekers gebruik van kunnen maken door er op te klimmen en aan te hangen. Kuijl creëert een netwerk waarbij alles en iedereen met elkaar verbonden is. De tuin is zo een laagdrempelige ontmoetingsplaats geworden tussen natuur, cultureel erfgoed en hedendaagse beeldende kunst.

De Ketelfactory, through the image | through the word

De Ketelfactory en 21 kunstenaars
Met het project through the image | through the word gaf De Ketelfactory 21 kunstenaars, onder wie Wineke Gartz, gelijktijdig de opdracht nieuw werk te maken. De afgelopen jaren heeft journalist Peter Henk Steenhuis de 21 kunstenaars geïnterviewd over de concepten van hun werk. Vervolgens associeerde de onlangs overleden filosoof René Gude door op de concepten van de kunstenaars, met vragen als: wat maakt een beeld meditatief, waarom is ware inspiratie niet ‘top-down’ maar ‘bottom-up’? Die samenwerking mondde uit in het boek door het beeld | door het woord. Voor de tentoonstelling gaf De Ketelfactory de kunstenaars de opdracht hun zoektocht te vervolgen, al dan niet door door het beeld / door het woord geïnspireerd. Die resultaten zijn 16 april t/m 17 juli 2016 te zien.

Folkert de Jong (detail) The Primacy of Matter over Thought

Gemeentemuseum Den Haag en Folkert de Jong
Het Gemeentemuseum Den Haag gaf Folkert de Jong de opdracht speciaal voor de tentoonstelling De anatomische les, waarbij zeventiende eeuwse meesters met hedendaagse kunstenaars werden gecombineerd, een omvangrijke installatie te maken gebaseerd op het idee van het Theater Anatomicum. De installatie The Primacy of Matter over Thought fungeerde als schakel tussen het zeventiende eeuwse en het hedendaagse werk.

Hertog Nadler en Ram Katzir, Portal, een kunstroute in Zwolle, 2015

Gemeente Zwolle – Hertog Nadler en Ram Katzir
De Gemeente Zwolle geeft een opdracht aan Hertog Nadler en Ram Katzir. Zij ontwierpen een kunstroute tussen het station en het stadscentrum: Portal. Het project bestaat uit een panoramische video-installatie met (fictieve) personages uit Zwolle en scènes en personages uit het heden, verleden en de toekomst, een blauw kronkelend lichtpad naar de binnenstad, spots die verwijzen naar verhalen over ondergrondse tunnels die Zwolle omringen, en een aantal optische illusies die de omgeving op een andere manier ontsluiten.

Werkbijdrage Jong Talent en Bewezen Talent plus Opdrachtgever
Er is ook de mogelijkheid om langduriger samen te werken met een kunstenaar. Deze als het ware een tijdje te ‘adopteren’. Een vijftal voorbeelden:

Hans Hoekstra, All of us, 2014. © Hans Hoekstra.

Drents Museum en Hans Hoekstra
Het Drents Museum is een langdurige samenwerking aangegaan met startend kunstenaar Hans Hoekstra. Hiermee wil het museum een vervolg geven op de bestaande verzameling figuratieve kunst, een nieuwe generatie kunstenaars collectioneren en de tijdgeest te verankeren in de collectie. Door middel van gesprekken en atelierbezoeken gingen het museum en de kunstenaar gedurende een jaar een dialoog aan. Resultaat was een tentoonstelling eind 2014 met een begeleidende publicatie.

Birgit Verwer, ZELF!, 2014. Villa Zebra.

Kinderkunsthal Villa Zebra en Birgit Verwer
Kinderkunsthal Villa Zebra is een langdurige samenwerking aangegaan met het jong talent Birgit Verwer voor het tentoonstellingsproject ZELF! Dit is een semipermanente kunsttentoonstelling met installaties van kunstenaars, speciaal gemaakt voor peuters en kleuters van 3-6 jaar. Birgit Verwer maakt voor Villa Zebra een aantal installaties die zijn samengesteld uit gevonden en verzamelde materialen. Ze wil met haar werk kinderen prikkelen en laten verwonderen en ze aanzetten om dingen zelf te doen, te maken. Jonge kinderen worden zo spelenderwijs met hedendaagse beeldende kunst in aanraking gebracht. De kunstenaar wil de ervaringen van het project gebruiken om nieuwe invalshoeken, ideeën en mogelijkheden te onderzoeken binnen haar eigen werk.

Van Abbemuseum en Roland Schimmel ism Technische Universiteit Eindhoven
Het Van Abbemuseum en kunstenaar Roland Schimmel werkten samen in het onderzoeksproject The Innocent Body, waarbij een interdisciplinair team studenten van de Technische Universiteit Eindhoven nauw betrokken was.

Henk Hage. Mus 1

Pompestichting en Henk Hage
De Pompestichting, een Long Stay TBS kliniek in het Brabantse dorp Zeeland, heeft Henk Hage gevraagd om 88 portretten te maken van patiënten. De geportretteerde mannen worden uit het zicht van de samenleving begeleid en behandeld. Het Ministerie van Justitie stelt als voorwaarde dat de portretten niet herkenbaar mogen zijn. Hage maakt meerdere abstracte portretten: een voor de publieke presentatie en een voor de bewoner zelf. De 88 portretten worden getoond in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Tevens verschijnen een boek, een blog dat een prachtig beeld schetst van geportretteerden en kunstenaar (henkhave.nl/blog) en een film.

Levi van Veluw, Archive, 2014

Marres en Levi van Veluw
Marres start een langdurige samenwerking met kunstenaar Levi van Veluw. De samenwerking beoogt ruimte te scheppen voor de verdieping van het werk van de kunstenaar. Voor het eerst in zijn carrière brengt Levi van Veluw de verschillende media waarmee hij werkt samen in een totaalinstallatie die het hele huis van Marres zal vullen. Een tweede doel van de samenwerking is de uitbreiding van het onderzoek naar de werking van de zintuigen in de context van de beeldende kunsten dat het speerpunt vormt van Marres’ meerjarige programma. De samenwerking biedt een meerwaarde voor zowel kunstenaar als instelling.

tot stand gekomen met:

gerelateerd