Voucher Internationaal: Myvillages – The Rural

Wapke Feenstra, The Rurale Side / Boerenzij, TENT Rotterdam, 2019. Foto: Aad Hoogendoorn Wapke Feenstra, The Rurale Side / Boerenzij, TENT Rotterdam, 2019. Foto: Aad Hoogendoorn

Eind februari verblijft kunstenaar Wapke Feenstra onder de naam Myvillages in de Verenigde Staten. Ze gaat bij de The Rural Environment Field School (onderdeel van University of Colorado Boulder) lezingen geven over haar werk en het door Myvillages redigeerde boek The Rural (Whitechapel Gallery en MIT Press, 2019) promoten.

Myvillages is opgericht in 2003 samen met Kathrin Böhm (DE / UK) en Antje Schiffers (DE). Feenstra wil met haar werk een nieuwe dynamiek creëren voor gestolde noties van de agrarische en rurale cultuur. The Rural, oftewel het landelijke, wordt uitgelegd als een institutionele kritiek op de stedelijke hegemonie en processen van gentrificatie in kunst en cultuur.

Voor de reis werd een Voucher Internationaal toegekend. Deze nieuwe regeling is bedoeld voor het geven van een lezing, workshop of performance, of het bijwonen van een belangrijk symposium over hedendaagse beeldende kunst in het buitenland. Met de voucher kan via een verkorte aanvraagprocedure ingesprongen worden op ontstane kansen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd