Vrije Universiteit – Exploded View in tijdschrift Roma Aeterna

Exploded View in Roma Aeterna, juni 2019. Exploded View in Roma Aeterna, juni 2019.

De Vrije Universiteit is onderdeel een omvangrijke samenwerking tussen Nederlandse en Italiaanse partijen: Exploded View. Het project richt zich op twee heel verschillende erfgoedparken in twee hoofdsteden van Europa: de Parco Regionale dell’Appia Antica in Rome en het Amstelpark in Amsterdam.

De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen werd toegekend om samenwerking tussen kunstenaars en academische en professionele erfgoedspecialisten mogelijk te maken. Op deze wijze wil men nieuwe inzichten en benaderingswijzen ontwikkelen met betrekking tot het beheer van cultuur-landschappen in een internationale context.

Exploded View nodigt kunstenaars uit om onderzoek te doen met het doel deze parken te ontsluiten door het zichtbaar maken van diverse betekenislagen, herinneringen en vormen van gebruik, als in een ‘exploded view’. Kunstenaars werken samen met academici, studenten en het publiek in een gezamenlijk poging nieuwe betekenissen aan de parken toe te kennen en ze te activeren voor de toekomst.

De samenwerkende partijen zijn: CLUE+/VU en Zone2Source, Parco Regionale dell’Appia, de universiteit van Sapienza en verschillende internationale kunstenaars.

Op vrijdag 14 juni wordt in LAB111 het nieuwe nummer van het tijdschrift Roma Aeterna gelanceerd, waarin het project en de kunstenaars die in Rome onderzoek doen centraal staan.

website