Waterliniemuseum Fort bij Vechten – Sterk Water

Detail van de maquette in het Waterliniemuseum. © Waterliniemuseum Detail van de maquette in het Waterliniemuseum. © Waterliniemuseum

In het Waterliniemuseum Fort bij Vechten in Bunnik is Sterk Water te zien, een vaste tentoonstelling waarin de werking van de gehele waterlinie op grote schaal getoond wordt. Met de tentoonstelling wil het museum een historisch onderdeel van het Nederlands erfgoed voor uiteenlopende generaties inzichtelijk maken. Via een interactieve presentatie wordt het verhaal verteld over de verdediging van Nederland met de hulp van water. Zo bevindt zich bijvoorbeeld middenin het museumgebouw, ontworpen door architect Anne Holtrop, een 50 meter lange openlucht maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die onder water gezet kan worden. De bezoeker kan vervolgens met een virtual reality-bril op over de waterlinie vliegen. In de tentoonstelling wordt gewerkt vanuit verschillende themaclusters, zoals: vestingbouw, aanval en verdediging, het leven op het fort en communicatie, geschut, Romeinen en natuur in bestaande bouw.

De tentoonstelling is te zien sinds de opening van het nieuwe Waterliniemuseum in 2015. Het is voor het eerst dat op een inzichtelijke wijze de werking van de gehele Waterlinie op zo’n grote schaal getoond wordt. Het Mondriaan Fonds kende aan deze vaste tentoonstelling een Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende Kunstinstellingen toe.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd