Watersnoodmuseum – honorarium voor Cynthia Boll

Cynthia Boll, The People Behind the Seawall (2014-ongoing). Cynthia Boll, The People Behind the Seawall (2014-ongoing).

In het kader van de nieuwe Richtlijn Kunstenaarshonoraria werd een bijdrage toegekend voor het honorarium van fotograaf Cynthia Boll. Zij maakte in opdracht van het Watersnoodmuseum een serie foto’s voor de tentoonstelling Jakarta, de mensen achter de muur over de invloed van water op de levens van de inwoners van Jakarta en op het materieel en immaterieel cultureel erfgoed. De foto’s tonen persoonlijke verhalen en laten zien hoe het leven is met de dreiging van het water. Daarmee sluit de tentoonstelling aan bij wat de rode draad vormt in het museum: de verhalen van mensen over water.

De expositie is vanaf 22 maart (Wereld Waterdag) gedurende een jaar te zien in het Watersnoodmuseum. De opening wordt verricht door de Indonesische ambassadeur in Nederland, Mr. Puja, en vormt de eerste in een reeks van drie activiteiten in het kader van de Indonesië-maand, waarbij in het Watersnoodmuseum wordt stilgestaan bij de waterproblematiek in Jakarta en bij de verhalen die daaruit voortkomen.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelde het Mondriaan Fonds een experimenteerreglement op dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen. Minister Bussemaker stelt hiervoor 600.000 euro beschikbaar. Op basis van dit reglement kunnen kunstinstellingen een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de honorering van beeldend kunstenaars. Lees hier meer over de Richtlijn Kunstenaarshonoraria en het experimenteerreglement van het Mondriaan Fonds.

Andere toekenningen werden gedaan aan Nest voor Rinus Van de Velde, Stichting West voor Matthias Müller en Christoph Girardet, Kunstvereniging Diepenheim voor Jonathan van Doornum, Hotel Mariakapel voor Tim en Katrein Breukers, A Tale of a Tub voor Michal Helfman en de Appel arts centre voor Christine Sun Kim.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd