Watersnoodmuseum – Jeugdwatersnoodmuseum

Watersnoodmuseum Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk ontvangt een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds om het plan te realiseren van een Jeugdwatersnoodmuseum. Het Watersnoodmuseum zal zich inzetten op het promoten en op goede wijze gebruik maken van het Jeugdwatersnoodmuseum en educatief aanbod dat hierbij aansluit. Kinderen en jongeren komen op een laagdrempelige manier in aanraking met het verhaal van de watersnoodramp en de ontwikkelingen die daarna plaatsvonden. Kinderen leren op hun manier (in de vorm van verschillende leerstijlen) over de impact van de ramp destijds, de invloed op de ontwikkelingen van watermanagement en de huidige strijd tegen het water.

website