Zestien toekenningen laatste aanvraagronde Open Oproep Digitaal Erfgoed

modemuze.nl modemuze.nl

Een gevarieerde groep van zestien (erfgoed)organisaties hebben een toekenning ontvangen om hun digitale ambities waar te maken via de Open Oproep Digitaal Erfgoed. Van het Stedelijk Museum Schiedam, de VPRO tot STEIM, het netwerklab voor experimenten met muziek en geluid. Doel is niet alleen het digitaal beschikbaar stellen van collecties, maar ook het actief hierbij betrekken van publiek. Ook haalbaarheidsonderzoeken kwamen in aanmerking.

Met deze tweede aanvraagronde is de Open Oproep Digitaal Erfgoed succesvol afgesloten. In totaal konden via het Mondriaan Fonds 27 projecten op een publieksvriendelijke manier toegankelijk gemaakt worden. Zie hier de elf toekenningen uit de eerdere aanvraagronde in 2019.

Een greep uit de zestien toekenningen:

Stedelijk Museum Schiedam – Vier sprongen naar een online presentatie van de collectie
In ‘vier sprongen’ maakt Stedelijk Museum Schiedam de historische én moderne kunstcollectie online beschikbaar. Het ontsluiten van de collecties gebeurt via de online database voor museumcollecties: De Collectie Nederland. Door het netwerk rond het museum, van verenigingen tot de Schiedamse bevolking, een actieve rol te geven bij het invullen van online collectiepresentaties wil het museum een impuls geven aan de publieksgerichte missie.

VPRO – Archief van de toekomst
De VPRO onderzoekt samen met verschillende projectpartners hoe het Archief voor de Toekomst er uit zou moeten zien. Welke rol Artificial Intelligence kan spelen in het classificeren en selecteren van beelden in digitale archieven. En hoe op een speelse en interactieve wijze het digitaal erfgoed toegankelijk gemaakt kan worden. De uitkomsten worden gepresenteerd in een grote installatie in onder meer Het Nieuwe Instituut en op de website. Door interacties met het publiek wordt het algoritme verder getraind waardoor het Archief van de Toekomst blijft groeien.

Museum Arnhem – Van collectie naar connectie
Met het project Van collectie naar connectie wil Museum Arnhem de collectie op een vernieuwende en duurzame manier digitaal ontsluiten en visualiseren, voor en door een breed publiek. Middels een participatieve applicatie waarin associaties van de bezoeker centraal staan, wordt de collectie op een andere manier bekeken en ingezet. Iedereen kan hierdoor zijn of haar eigen curator worden en kunsthistorische kaders doorbreken. Er worden nieuwe verhalen toegevoegd aan de collectie, welke direct zichtbaar zijn voor andere bezoekers.

Amsterdam Museum – Unlocking Fashion Heritage
Op de website modemuze.nl kunnen liefhebbers en specialisten informatie vinden over mode en kostuums. Verschillende musea werkten samen om deze website te ontwikkelen, met als doel hun mode- en kostuumcollecties blijvend aan het publiek te presenteren. Met Unlocking Fashion Heritage wordt het platform heringericht, de collecties duurzamer ontsloten, beter vindbaar voor een breder en jonger publiek, de interactiviteit op het platform vergroot, de community verrijkt en het blogarchief duurzamer (her)bruikbaar gemaakt. Ook is er aandacht voor dekoloniseren en demoderniseren van de modecollecties. Bovendien wordt de opgedane kennis beschikbaar gesteld aan het museale veld, zodat ook deze kennis duurzaam wordt geborgd.

STEIM – STEIM Digitaal Archief (haalbaarheidsonderzoek)
STEIM doet een haalbaarheidsonderzoek naar een duurzaam toegankelijk digitaal archief waarin niet alleen geluids- of video-opnames een plek krijgen maar ook de performance, het instrument en de artistieke ideeën kunnen worden ontsloten. Onderzoek is nodig omdat de gebruikelijke manieren van archiveren voor dit type archieven niet voldoen. Gezocht wordt naar nieuwe methoden die ook voor anderen interessant kunnen zijn. STEIM gaat daarbij relevante samenwerkingen aan die van meerwaarde zijn voor het project.

Andere organisaties die een bijdrage ontvingen zijn:- Erfgoedpartners – Podcastserie in het landschap van Groningen
– Fries Museum – Plato. Platform Terpenarcheologie Online
– Herinneringscentrum Kamp Westerbork – Bezoek op Maat (haalbaarheidsonderzoek)
– Keramiekmuseum Het Princessehof – Ceramic Connections
– LIMA – Mediakunst op Wikipedia
– Nationaal Museum van Wereldculturen – Data Gestuurd Ontdekken. Moderne technieken maken verleden zichtbaar
– Naturalis Biodiversity Center – Expeditie Online. Een digitale reis langs natuurhistorische collecties
– NEMO Science Museum – Inventief!
– Oude Kerk – Oude Kerk Open / Archief
– Rijksmuseum Amsterdam – Geïllustreerde reizen
– Stichting Struinen en Vorsen – Waterlinie Experience

tot stand gekomen met:

gerelateerd