WIELS – The Absent Museum (Jo Baer, Ellen Gallagher, Mark Manders en Willem Oorebeek)

Nieuw werk van Mark Manders in The Absent Museum in WIELS Nieuw werk van Mark Manders in The Absent Museum in WIELS

In WIELS in Brussel is t/m 13 augustus het omvangrijke tentoonstellingsproject The Absent Museum te zien, naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de presentatie-instelling. De tentoonstelling vindt niet enkel plaats in WIELS, maar ook in twee omliggende gebouwen die deel uitmaken van het erfgoed van de voormalige Wielemans brouwerij.

WIELS heeft niet het statuut van museum, maar wordt in de volksmond steevast ‘het WIELS museum’ genoemd. Naar aanloop van de komst van een nieuw museum, fungeert deze tentoonstelling als een blauwdruk voor een mogelijk museum voor hedendaagse kunst in Brussel. Curatoren zijn Zoë Gray en Dirk Snauwaert, en het vaste curatorenteam van WIELS.

De groepstentoonstelling bevat bestaande werken en nieuwe producties van ongeveer 45 kunstenaars. Het Mondriaan Fonds droeg bij met een Bijdrage Presentatie Buitenland aan de deelname van Jo Baer, Ellen Gallagher, Mark Manders en Willem Oorebeek. Mark Manders maakte hiervoor in opdracht nieuw werk. Verder doen in de tentoonstelling ook de Nederlandse kunstenaars Marlene Dumas en Stanley Brouwn mee.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd