WORM Rotterdam – Susanne Khalil Yusef

WORM Rotterdam presenteert van 8 tot en met 30 november Café Disorient: Razzle Dazzle Edition, een tentoonstelling van Susanne Khalil Yusef. Te zien is een installatie, bestaand uit werken van keramiek, lichtbakken, vliegende tapijten, schilderingen, Arabische koffie en een auto. De werken zijn aan elkaar geweven met Palestijnse motieven. Zo is Yusef is gefascineerd door het verwarrende en desoriënterende patroon van de Keffiyeh, een symbool voor Palestijns verzet. Een patroon dat doet denken aan een vorm van camouflage die gebruikt werd in de eerste wereldoorlog, genaamd ‘Razzle Dazzle’. Deze heeft niet als doel om onopgemerkt te blijven, maar om juist in het oog te springen.

Voor het honorarium van Susanne Khalil Yusef kende het Mondriaan Fonds een compensatie toe via het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria. Ook ontvangt WORM Rotterdam een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd