Wytske van Keulen – Kamiyama Artist in Residence

Wytske van Keulen, Stick Holding Branch, 2014-2016.

Kunstenaar Wytske van Keulen heeft een Vrije Beurs Praktijkverdieping ontvangen voor een verblijf bij het Kamiyama Artist in Residence (KAIR) Program in Japan. Van Keulen werd geselecteerd om van 21 augustus t/m 6 november in het KAIR te komen wonen en werken. Tijdens haar residency periode maakt zij een serie persoonlijke portretten van leeftijdsgenoten in hun directe leefomgeving. Dit zijn niet alleen diegenen die in dit gebied zijn opgegroeid, maar juist ook jonge mensen die er bewust voor hebben gekozen het leven in de stad te verruilen voor een leven in een kleine plattelandsgemeenschap als Kamiyana. Waar de meeste Japanse dorpen nog altijd langzaam vergrijzen, heeft zich in Kamiyana de laatste jaren juist een jongere generatie gevestigd.

Aansluitend op de werkperiode zal Wytske van Keulen een project starten rondom een jonge Amerikaanse folk zanger/muzikant. Ook met hem zal zij werken aan een persoonlijk portret. Het dagelijkse leven in een Texaans stadje zal worden afgezet tegen zijn grote muzikale wensen, passies en interesses.

website