Zeeuws Museum – Handwerk

Handwerk in het Zeeuws Museum Handwerk in het Zeeuws Museum

Het Zeeuws Museum toont van 11 juni 2016 t/m juni 2017 een nieuwe presentatie binnen het meerjarige project Handwerk. Ditmaal staat het materiaal hout centraal. Stoelenmaker Caspar Labarre, Historische Scheepswerf C.A. Meerman en leerlingen van Het Goese Lyceum werken hiervoor samen.

In het project Handwerk van het Zeeuws Museum worden samenwerkingsverbanden opgezet tussen ambachtslieden, ontwerpers, vakopleidingen en musea. Doel is het borgen, doorgeven en vernieuwen van ambachtelijke kennis, techniek en vaardigheden (immaterieel erfgoed) gerelateerd aan museale collecties (materieel erfgoed). Hierbij komen verschillende ambachten aan bod. Eerder leerde mevrouw Vos (91) bijvoorbeeld de kunst van het stijven en plooien van mutsen en jakken aan modeontwerper Antoine Peters en studenten van Meesteropleiding Coupeur.

In het museum staan niet alleen de tentoonstellingszalen in het teken van handwerk, ook is er een handwerkplaats geopend, waarin bezoekers zelf aan de slag kunnen met ambachtelijk technieken uit de Zeeuwse streekdrachten en houtbewerking.

Het Mondriaan Fonds droeg bij aan Handwerk met een Bijdrage Samenwerking Musea.

tot stand gekomen met:

gerelateerd