Zes toekenningen open oproep Beladen Geschiedenis

Stichting Sites of Memory – Future for the Past

Het Mondriaan Fonds heeft zes aanvragen naar aanleiding van de open oproep Beladen Geschiedenis gehonoreerd. De open oproep is op initiatief van het ministerie van OCW tot stand gekomen om het historisch bewustzijn te vergroten het beladen verleden zichtbaar en toegankelijk te maken. Het is belangrijk om recht te doen aan eerder onderbelicht gebleven delen van onze geschiedenis. Met deze Open Oproep wil het fonds initiatieven uit de samenleving versterken die dat doel voor ogen hebben.

De oproep Beladen Geschiedenis is bestemd voor een brede groep aanvragers: in Nederland gevestigde publieke organisaties zoals musea, podiumkunstinstellingen en kunstinitiatieven, maar ook monumentenorganisaties en archieven, historische plaatsen en gebieden, beeldend kunstenaars, bemiddelaars en de creatieve industrie. Concreet kunnen ook aanvragers die opereren buiten het werkveld van het Mondriaan Fonds aanvragen.

Overzicht gehonoreerde aanvragen laatste ronde:

Amsterdam Museum – De Gouden Koets. Een Amsterdams Geschenk.
Het Amsterdam Museum ontving een bijdrage voor de tentoonstelling De Gouden Koets. Een Amsterdams Geschenk. In de tentoonstelling wordt de Gouden Koets vanuit een groot aantal perspectieven onder de loep genomen en van een historische en kritische context voorzien. In de zes monumentale zalen rondom deze binnenplaats worden veel verschillende verhalen verteld vanuit verschillende perspectieven: rijke, maar ook pijnlijke (historische) verhalen, nostalgische en ambachtelijke verhalen en verhalen over de restauratie, symboliek en perceptie van de koets. Vanuit de grote ramen heeft het publiek steeds een andere blik op de Gouden Koets in de glazen behuizing.

Het Westfries Museum – PALA – Nutmeg Tales
Het Westfries Museum ontving een bijdrage voor de (digitale) tentoonstelling PALA die het midden houdt tussen een digitaal magazine en een ‘road map’, waarbij de bezoeker door de veelzijdige presentatievormen het verhaal van de nootmuskaathandel en de keerzijde van de Nederlandse handelsexpansie in de zeventiende eeuw, in het bijzonder de rol van de VOC en Jan Pieterszoon Coen leert kennen.

Het Rijksmuseum Amsterdam – Rijksmuseum&Slavernij
De aanvraag van Het Rijksmuseum is toegekend voor een bijdrage voor de plaatsing van extra tekstbordjes bij objecten in de vaste collectie om het publiek bewust te maken van de onlosmakelijke verbintenis tussen slavernij en het dagelijks leven van Nederlanders door de eeuwen heen. Ruim 75 objecten uit de 17e tot en met de 19e eeuw in de vaste collectie zullen een jaar lang worden voorzien van een tweede tekstbordje om op deze wijze de meerstemmigheid die achter de objecten schuilgaat te tonen.

Karin Amatmoekrim – Suriname, een geschiedenis
Karin Amatmoekrim ontving een bijdrage voor Suriname, een geschiedenis, een publicatie die een allesomvattende geschiedenis van Suriname wil vertellen. Het boek werpt een nieuwe blik op de complexe geschiedenis van het land, verteld vanuit het ‘eigen’ Surinaamse perspectief. De publicatie is gebaseerd op archieven en eerder gedaan onderzoek, maar stelt de menselijke ervaring centraal. De uitgave verschijnt bij uitgeverij de Bezige Bij.

Stichting Sites of Memory – Future for the Past
De bijdrage is toegekend voor het ontwikkelen van een locatie voorstelling over de gedeelde koloniale geschiedenis tussen Zuid-Afrika en Nederland en hoe dit beladen verleden doorspeelt in het heden en ons beeld voor de toekomst. Kennis en inzichten over de gedeelde koloniale geschiedenis worden tussen de kunstenaars en partners uit beide landen uitgewisseld. Hiervoor wordt in Kaapstad, Simon’s Town, Amsterdam en Middelburg een theatrale wandelroute op maat gemaakt. De route loopt langs historische plekken en gebouwen waarbij de bezoeker via diverse scènes van spoken word, live performance en installatiekunst wordt meegenomen in een tijdreis van verleden naar toekomst.

Stichting Het genootschap voor het Nationaal Archief – Curaçao
Het Nationaal Archief bewaart de archieven van de Eerste (Oude) en Tweede West-Indische Compagnie. In 2021 is het vierhonderd jaar geleden dat de WIC is opgericht. Het genootschap voor het Nationaal Archief ontving een bijdrage voor de tentoonstelling die in co-creatie met gemeenschappen, de erfenis van het koloniale verleden onderzoekt aan de hand van een casus Curaçao. Er is gekozen voor Curaçao, omdat het eiland al bijna 5.000 jaar wordt bewoond, een lange geschiedenis heeft en een handvat biedt om op kleine schaal de grote thema’s die verbonden zijn aan de WIC, zoals oorlogsvoering, slavernij, de trans-Atlantische handel in slaafgemaakten en kolonisatie, aan te snijden én vanuit verschillende perspectieven te belichten. Voor de tentoonstelling wordt een extern curator aangetrokken.

tot stand gekomen met:

gerelateerd