Zone2Source – Going Nomad

MIR in samenwerking met Hannah Vosseberg MIR in samenwerking met Hannah Vosseberg

Going Nomad, een tentoonstelling die in en rondom het Glazen Huis in het Amstelpark in Amsterdam plaatsvindt, onderzoekt diverse aspecten van nomadisch leven en denken. In de 21ste eeuw zwerven steeds meer mensen vrijwillig ofwel gedwongen als gevolg van sociale, politieke, economische en technologische ontwikkelingen de hele wereld over. Dit betekent dat er  aandacht moet worden gericht op tijdelijke, dynamische, sociale en gemeenschappelijk gevormde architectuur.

Rond het Glazen Huis strijkt een tijdelijke nederzetting van mobiele structuren neer. Deze bieden onderdak aan een diverse groep kunstenaars en onderzoekers, die zich tot het thema verhouden en het publiek meenemen in hun onderzoek. Op locatie wordt een divers randprogramma georganiseerd met lezingen, excursies en workshops waarin het publiek actief betrokken wordt mee te denken over aspecten en condities van een zwervend bestaan.

De deelnemende kunstenaars zijn: Robbert van der Horst, Danielle van Vree, Henry Alles, Elke Uitentuis en Katarína Gališinová i.s.m. We Are Here, Henriëtte Waal, Inge Meijer, Holger Nickisch, MIR i.s.m. Hannah Vosseberg, Nicola Arthen, de Onkruidenier, VanRoelink. Curatoren: Holger Nickisch en Alice Smits.

Het Mondriaan Fonds droeg bij aan de tentoonstelling, die plaatsvindt van 22 juli tot en met 9 september, met een Projectinvestering Instellingen.

website