interviews

‘De dynamiek van varend hout’

Hout-Vaert Hout-Vaert

‘Hout speelde de hoofdrol in dit evenement op het water: als vracht en verwerkt in de vrachtschepen zelf, een historische vloot. We brachten varend erfgoed in beeld; de vloot bestond uit klassieke transportschepen voor hout en schepen die uit klassiek hout zijn opgebouwd. Daarmee zorgden we voor een evenement dat Friesland doorkruiste. Mensen voeren mee en kwamen erop af in de havens, maar ook onderweg, langs de wal was het feestelijk,’ vertelt Andries van Weperen, secretaris van Stichting De Boadskipper. Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Mobiel Erfgoed toe aan Hout-Vaert, dat deel uitmaakte van het programma rond Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa.

‘Publieksevenement op het water’

‘Vlaggenschip was de honderd jaar oude Blazer TX33 uit Makkum, gevolgd door ruim vijftig schepen. Aan boord was een tentoonstelling over de geschiedenis van houttransport ingericht en gaven we workshops houtbewerking. Zes boten fungeerden als werkplaats. Kinderen konden meevaren en hadden zo een korte vakantie. Onderweg, op de verzameling boomstammen die we net zoals in het verleden als vlot over het water voerden, trad een orkest op met cellisten, violisten, fluitisten en andere musici met houten instrumenten. Ze speelden het stuk Wood, dat Kees van der Meer in onze opdracht heeft gecomponeerd.’

De hele geschiedenis van het vervoer, de handelsverbindingen met Scandinavië en het verwerken van hout kwam tijdens Hout-Vaert aan bod. De start was in Dokkum, waar, evenals in de 16e eeuw, hout werd binnen gevaren; daarna ging het via Burdaard naar Leeuwarden en Grou, tot in IJlst, bij de houtzagerijmolen, waar de stammen tenslotte worden verzaagd. ‘Dat gebeurt voorjaar 2019, wanneer ook het boek uitkomt waarin de geschiedenis van deze historische schepen wordt doorverteld, met de prachtige foto’s die we hebben gemaakt. Zonder bijdrage van het fonds hadden we deze reis nooit van begin tot eind kunnen maken, laat staan als publieksevenement. En dat is juist zo mooi bij het zichtbaar maken van mobiel erfgoed: alle schepen komen in beeld en worden toegelicht, met de dynamiek die hoort bij het varend hout.’