interviews

‘Treinenfabriek reist op diepladers door de nacht’

Stoomtrein Goes-Borsele, 2017. Foto: Edwin Schipper Stoomtrein Goes-Borsele, 2017. Foto: Edwin Schipper

‘Het gebouw meet ongeveer 85 bij 34 meter. Een zorgvuldige demontage was daardoor een uitdagende klus. Diepladers voor de grote wandelementen, die zo’n twintig meter lang en vijf meter breed zijn, zijn bij nacht onder begeleiding naar Goes vervoerd, aangemerkt als bijzonder transport.’ Aldus conservator Edwin Schipper.

Museum Stoomtrein Goes-Borsele verwierf de voormalige treinenfabriek Allan & Co uit Rotterdam. Deze fabriek uit 1916, gespecialiseerd in spoorwegmaterieel, deed later dienst als tramremise en werkplaats van de RET. In 2017 is het gebouw in zijn geheel gedemonteerd en herplaatst op het museumterrein in Goes. Een Bijdrage Collectiemobiliteit van het Mondriaan Fonds maakte dit mogelijk. Museum Stoomtrein Goes-Borsele toont nu de complete collectie spoorwegmaterieel in deze voormalige fabriekshal; een voor Nederland uniek ensemble.

Schipper: ‘De eerste fase, de demontage en het transport van het gebouw is succesvol afgerond. De regionale pers in Rotterdam en Zeeland volgden met ruime aandacht de verplaatsing van het gebouw. Maar ook de landelijke pers was present. Dit vergrootte de naamsbekendheid van Museum Stoomtrein Goes-Borsele als organisatie en zorgde voor ruime bekendheid voor het project rond de treinenfabriek.

‘Dankzij de medewerking van alle partijen en van sponsors konden we de demontage en het transport van de constructiewerkplaats financieren. De bijdrage van het Mondriaan Fonds was essentieel voor het bereiken van deze nieuwe bestemming.’