Aanvragersonderzoek door Blauw Research

aanvragersonderzoek 2018 aanvragersonderzoek 2018

Regelmatig onderzoekt het Mondriaan Fonds de kwaliteit van zijn dienstverlening onder alle kunstenaars, bemiddelaars en (erfgoed-)instellingen die een beroep op het fonds doen. Met behulp van de inbreng van deze onderzoeken, wil het fonds waar mogelijk de dienstverlening verbeteren en zo de relatie met aanvragers verstevigen.

Het is inmiddels de derde keer dat Blauw Research de tevredenheid van de aanvragers van het Mondriaan Fonds in kaart brengt. Ditmaal betreft het een evaluatief onderzoek onder aanvragers die in de periode 2016/2017 een aanvraag indienden. Net als eerdere edities, is in het onderzoek niet alleen aandacht voor de evaluatie van de procedures rondom aanvraag, besluitvorming en – indien relevant – bezwaar, maar ook voor de beeldvorming rond het Mondriaan Fonds, de communicatie en de uitingen van zijn commissie.

Klik hier voor het onderzoek.