‘Alles voor de kunst. De bemiddelaarssubsidie en de praktijk van het bemiddelen in de kunst’

In dit rapport wordt de regeling ‘bemiddelaarssubsidies’ van het Fonds BKVB (2001-2008) geëvalueerd door bureau Vinken en Van Kampen.

auteur Vinken & Van Kampen

vormgeving Roosje Klap
2009 / 16 pagina’s + ingebonden katernen/ geen kosten verbonden aan verzending.

bestel