Avrotros Kunstuur Opdrachtgeverschap, 30 oktober 2016

Kunstuur-opdrachtgeverschap Kunstuur-opdrachtgeverschap

Door het hele land zijn beeldende kunstprojecten te zien die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds tot stand zijn gekomen uit samenwerkingen tussen kunstenaars en opdrachtgevers, zoals musea, kerken, zorginstellingen, gemeenten en particulieren. Avrotros Kunstuur zond onlangs een special uit over opdrachtgeverschap, waarin vier van deze projecten worden belicht.
Deze aflevering is hier terug te zien.

Avrotros Kunstuur 30 oktober 2016

Aan bod kwamen de volgende kunstprojecten:

Winkeliersvereniging Wilhelminastraat Breda – Tom Claassen
Onlangs werd in Breda op een rotonde een kunstwerk onthuld van Tom Claassen: De Koninginnen. Het ontwerp van Claassen gaat in op de profilering van Breda als Oranje Nassau stad, met Leeuwinnenbeelden gemaakt van aluminium met bladgoud, als presentatie van de vrouwelijke lijn van het koningshuis.

Bas Haring en Martijn Engelbregt – Economie eigenlijk
Filosoof Bas Haring schreef het boek: ‘Economie eigenlijk’, over economie vanuit filosofisch perspectief. Hij heeft als particulier opdrachtgever Martijn Engelbregt van Circus Engelbregt een opdracht geven om ook op een andere manier, namelijk via een kunstproject, mensen aan het nadenken te zetten over economie. Engelbregt bedacht onder meer een postercampagne, stickers op munten, interventies in winkels en de website www.economischezaken.nl, waar je als publiek de ‘lesjes’ van Haring meekrijgt, maar ook een beetje geld kan verdienen.

Kunst in het Stationsgebied – Public Works
In het stationsgebied van Utrecht zijn van mei tot en met november verschillende kunstwerken te zien als onderdeel van het project Public Works. Stichting Kunst in het Stationsgebied nodigde drie kunstenaars en drie kunstenaarsduo’s uit zich voor langere tijd aan het stationsgebied te verbinden. Een vervolg op Call of the Mall met opdrachten aan onder meer Sander Breure & Witte van Hulzen, Gabriel Lester, Berend Strik en Constant Dullaart. Breure en Van Hulzen maken bijvoorbeeld een zes maanden durende performance die op alle werkdagen 6 uur per dag wordt uitgevoerd en een reflectie is van het gedrag van het publiek.

Kunststichting AMC – Jacco Olivier
In het kader van de nieuwbouw van de Spoedeisende Hulp van het AMC heeft kunstenaar Jacco Olivier een opdracht gekregen voor een monumentale video-installatie bij de ingang, een animatie van een langzaam veranderend landschap dat de beleving van de bezoeker moet beïnvloeden.