Balkan in de Polder. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?

Zijn Nederlandse planningsprofessionals bereid eindbeelden los te laten en meer ruimte te bieden aan initiatieven van gebruikers in een gebied? Is het denkbaar dat we pas in tweede instantie gaan plannen en structureren? Bestaat er een alternatief voor het negentiende eeuwse model van stadsontwikkeling waarbij de overheid de infrastructuur aanlegt en de particuliere sector de kavels invult?
In Balkan in de Polder komen deze en andere vragen aan bod. Experts reflecteren op de Nederlandse situatie en doen aanbevelingen als uitgangspunt voor verder debat, kennisontwikkeling en vooral: concrete acties.

Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort, Sabrina Lindeman, e.a.met beeldessay van Su Tomesen
Vormgeving: Ankie Stoutjesdijk

116 pagina’s, geïllustreerd, €12,50 (samen met andere 3 cahiers: €30)

Dit is een van de vier cahiers die voortvloeide uit de studiereis 2010 van het voormalig Fonds BKVB. Negen Europese ‘secondary cities’ waren het doel van de interdisciplinaire studiereis die werd georganiseerd om stedelijke transformatie te onderzoeken. De reeks bestaat uit de volgende vier titels: ‘Claiming Visibility. The Politics of Public Art‘, ‘Scramble City. doorsnede van een fictieve secundaire stad‘, ‘Balkan in de Polder. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?‘ en ‘Lelysteden‘. Het is ook mogelijk de 4 cahiers tegelijk te bestellen voor € 30. 

bestel