Claiming Visibility. The Politics of Public Art

In verschillende bijdragen wordt nagedacht over hoe zichtbaarheid en betekenis in de publieke ruimte tot stand komen. Wie heft het beeld op de sokkel, en stoot het er weer af? Of de kunst in de openbare ruimte nu top-down wordt opgelegd of bottom-up wordt geïnitieerd, het verlangen naar visuele aanwezigheid op gemeenschappelijk terrein speelt zowel in Nederland als internationaal, in de landen waar de studiereis Fonds BKVB langs voerde.

Lotte Haagsma, Lene ter Haar, Ilse van Rijn, Jorinde Seijdel

Vormgeving: Eric de Haas

Paperback, 48 pagina’s, geïllustreerd, € 8,50 (samen met andere 3 cahiers: €30)

Dit is een van de vier cahiers die voortvloeide uit de studiereis 2010 van het voormalig Fonds BKVB. Negen Europese ‘secondary cities’ waren het doel van de interdisciplinaire studiereis die werd georganiseerd om stedelijke transformatie te onderzoeken. De reeks bestaat uit de volgende vier titels: ‘Claiming Visibility. The Politics of Public Art‘, ‘Scramble City. doorsnede van een fictieve secundaire stad‘, ‘Balkan in de Polder. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?‘ en ‘Lelysteden‘. Het is ook mogelijk de 4 cahiers tegelijk te bestellen voor € 30. 

bestel