De Collectieve selfie 3: Nog beter zicht op Beeldende Kunst

De Collectieve selfie 3: Nog beter zicht op Beeldende Kunst laat zien wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland en waar nog gaten zijn. Deze derde versie bevat onder meer extra, actuele gegevens over kunstenaars, moderne kunstmusea en galeries. De digitale versie van de publicatie is hier te lezen.

De informatie die in deze publicatie is gebundeld, komt uit een schat aan cijferverzamelingen, van het Centraal Bureau voor Statistiek tot het onderzoek Ontwikkelingen Nederlandse galeries 2017 van APE/Aemuse, die ieder met een eigen invalshoek en opzet een (onder)deel van de beeldende kunstsector beschrijven.

Net als voor eerdere edities van de selfie, heeft BKNL met twee opdrachten aan verschillende bureaus alle beschikbare informatie laten verzamelen en duiden. In de eerste plaats is onderzoeker Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants) opnieuw gevraagd een uitgebreide analyse te maken van de beschikbare cijfers over beeldend kunstenaars, waarbij de inkomenspositie een belangrijk thema was.
Onderzoeksbureau Berenschot heeft ten tweede een globaal overzicht verzorgd van beschikbare data op het gebied van onder meer instellingen, galeries, festivals (voor het eerst) en individuen.

De selfie is een initiatief van BKNL. Hierbij zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.