Cultuureducatie 2006-2008

Een evaluatie
De (voormalige) Mondriaan Stichting en het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ stimuleerden ruim twee jaar lang allerlei vormen van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. En met succes! In totaal werden 125 bijzondere projecten ondersteund.

In deze publicatie wordt terug geblikt op de educatieregeling. Hoe verliep de regeling in de praktijk? Korte sfeerschetsen geven een prachtig beeld van concrete resultaten.

Deze publicatie markeert de overdracht van een bijzondere en succesvolle regeling om jongeren kennis te laten maken met kunst en cultureel erfgoed. Per 1 januari 2009 is de regeling overgedragen aan het recent opgerichte Fonds voor Cultuurparticipatie.

Teksten voorbeeldprojecten: MoreTXT, Lonneke Kok
Samenvatting evaluatie: Frank Siddiqui
Vormgeving: Atelier Roosje Klap, Amsterdam

bestel