Essaybundel Zonder titel

De scheidslijn tussen amateur en professional is in de beeldende kunst in het algemeen duidelijk zichtbaar. Maar in deelgebieden als urban arts, fotografie, sociale en nieuwe media vervaagt juist dit onderscheid. De bundel Zonder titel geeft in 20 essays vanuit het perspectief van maker, kunstopleiding, criticus, museum en markt inzicht in de veranderende relatie tussen de amateur en de professional in de beeldende kunst.

Wat is vandaag de dag een amateur? Wat is een professional? Hoe beïnvloeden zij elkaar? Waar is de overgang van amateur naar professional merkbaar? Kan de betrokkenheid van amateurs het maatschappelijk draagvlak voor kunst vergroten en ook een andere, eigen kwaliteit tot stand brengen?

Door op zoek te gaan naar de kansen en de bedreigingen van de veranderende relatie tussen de amateur en de professional willen het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie het debat op gang brengen over de vitaliteit van de hedendaagse kunstpraktijk.

Zonder titel bevat bijdragen van Thije Adams, Defne Ayas, David Bade, Lex ter Braak, Sacha Bronwasser, Edo Dijksterhuis, Willem Elias, Nina Folkersma, Mattijn Franssen, Joost Heijthuijsen, Erik Kessels, Jan Jaap Knol, Dingeman Kuilman, Maaike Lauwaert, Thijs Lijster, Anne Jaap de Rapper, Dieter Roelstraete, Jorinde Seijdel, Angelique Spaninks, Aynouk Tan, Camiel van Winkel, Alex de Vries, Camiel van Winkel en Steven van Teeseling.

Zonder titel is het vijfde boek in een reeks die is uitgegeven door NAi Publishers i.s.m. de betrokken cultuurfondsen. Eerder zijn verschenen All That Dutch, over internationaal cultuurbeleid, Second Opinion, over beeldendekunstsubsidie, Voor de eeuwigheid?, over collectiebeleid en Splitsen of knopen?, over volkscultuur.

Zonder titel is te bestellen via NAi Boekverkopers
Het boek kan hier ook worden gedownload.