Evaluatie Bijdrage Opdrachtgeverschap 2015

rapport evaluatie Bijdrage Opdrachtgeverschap rapport evaluatie Bijdrage Opdrachtgeverschap

In opdracht van het Mondriaan Fonds voerde onderzoeksbureau Urban Paradoxes een evaluatie uit van de Bijdrage Opdrachtgeverschap in de periode 2013 tot medio 2014. Dit heeft geleid tot een scala aan onderzoeksresultaten, waaruit onder meer blijkt dat het aantal gehonoreerde opdrachten de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen en dat de regeling extra middelen genereert voor de beeldende kunst. Klik hier voor het rapport.