Evaluatie procedure Prix de Rome Architectuur 2014

In opdracht van het Mondriaan Fonds voerde architectuurcriticus en schrijver Christophe Van Gerrewey een evaluatie uit van de procedure rond de Prix de Rome Architectuur 2014. De evaluatie werd gedaan aan de hand van 26 gesprekken met (oud-)genomineerden, (oud-) juryleden, criticasters, scouts en andere betrokkenen uit het veld. Op basis van de evaluatie en de ervaringen met de Prix de Rome Architectuur 2014, en na consultatie van de nieuwe Rijksbouwmeester, heeft het bestuur van het Mondriaan Fonds besloten tot aanpassing van de procedure.

Download hier het persbericht en de evaluatie.